กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”

โพสต์เมื่อ 25 ก.พ. 63 13:21:38 | 307


สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 25 ก.พ. 63 13:21:38

สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”
สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”

สำนักงาน กปร. นำเยาวชนต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”

โพสต์โดย antasin เมื่อ 25 ก.พ. 63 13:21:38


เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร. ) จึงได้จัดกิจกรรม (RDPB Camp) ขึ้น ซึ่งในปี 2563 นี้เป็นรุ่นที่ 10 ภายใต้ชื่อ
“เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยการนำเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 80 คน ร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ในการนี้ คณะเยาวชนจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ”

โดยที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ตลอดถึงความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 บริเวณป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย หารูปแบบการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็นผู้บรรยาย

พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องที่อำเภอดอยสะเก็ด และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน สำรวจและศึกษาการพัฒนาลำน้ำสาขาของแม่น้ำกวงอย่างครบวงจร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่

นอกจากนี้คณะเยาวชนยังจะได้เยี่ยมชมและเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2523 เพื่อให้จัดทำแปลงสาธิตการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ให้ผลในหมู่บ้าน ที่บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีไม้ดอกไม้ผลพันธุ์ที่ดีกระจายอยู่ตามหมู่บ้านในชนบทพร้อมขยายพันธุ์เพื่อปลูกในเชิงพาณิชย์ของราษฎรได้ เพื่อช่วยให้ราษฎรมีความสามารถในการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ผลิตพันธุ์ไม้จำหน่ายเพื่อเป็นอาชีพรอง และเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกของไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทยสืบไป

นอกจากนี้คณะยังจะได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ อีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) แล้ว จะมีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในกิจกรรมการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสา สานต่อพระราชดำริ” เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลต่อไป

สำหรับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขยายผลด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนและสถาบันการศึกษา จักได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจึงได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp ขั้นและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเยาวชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้แนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อยอดขยายผลไปยังสถาบันการศึกษา และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดั่งที่ปรากฎผลในทางปฏิบัติในสถาบันการศึกษาหลายต่อหลายแห่งในปัจจุบัน
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ