กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 63 09:59:11 | 268


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 22 ก.พ. 63 09:59:11

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรบ้านตะปัง จ.นราธิวาส หารือการวางแผนการใช้ที่ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

โพสต์โดย antasin เมื่อ 22 ก.พ. 63 09:59:11


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ที่บ้านตะปัง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุวิทย์ เพ็ชรเกลี้ยง หมอดินอาสาประจำจังหวัดนราธิวาส เจ้าของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตำบลศาลาใหม่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายสุวิทย์ กล่าวชี้แจงว่า พื้นที่ทางการเกษตรของตำบลศาลาใหม่แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทำนาข้าว ร้อยละ 27 ปลูกยางพารา ร้อยละ 16 ปลูกปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 24 พื้นที่บางส่วนทำเกษตรผสมผสานและที่เหลือเป็นพื้นที่ทิ้งร้าง นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางส่วนประมาณร้อยละ 30 ที่ประกอบอาชีพประมง ซึ่งปีนี้ประสบปัญหาขาดน้ำเนื่องจากฝนตกน้อย ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะลดลง อีกทั้งปัญหาความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่

นางสาวเบญจพร ได้ให้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ว่า “การวางแผนการใช้ที่ดินในการทำเกษตร ควรมีการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ดิน และน้ำควบคู่กัน โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็นพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำ การปรับสภาพพื้นที่ การปรับปรุงบำรุงดิน และการเลือกชนิดพืชปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแนวทางของ Zoning by Agri-Map หากพื้นที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรหรือประสบภัยแล้ง ควรใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นมาช่วย เช่น การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การให้น้ำแบบท่อ การคลุมดิน เป็นต้น"

ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้สอบถามความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องขาดน้ำ การปรับรูปแปลงนาเพื่อลดปัญหาการไหลบ่าของน้ำและเพิ่มศักยภาพการผลิต และการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวหรือพืชอื่นที่สร้างรายได้ ซึ่งได้แนะนำข้าวโพดอาหารสัตว์ แต่เน้นว่าต้องมีการจัดทำแผนการปลูกตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต้องเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนกับเกษตรกรโดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และแผนที่มาช่วยเพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ในภาพรวม ก่อนกลับ อธิบดีฯ ได้มอบหมายให้หน่วยพัฒนาที่ดินของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ร่วมกับเครือข่ายหมอดินอาสาและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์พื้นที่ และกำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งแนวทางการพัฒนาต้องระเบิดจากข้างใน คือมาจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ การพัฒนาจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ