กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์เมื่อ 21 ม.ค. 63 16:47:21 | 216


อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 21 ม.ค. 63 16:47:21

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์โดย antasin เมื่อ 21 ม.ค. 63 16:47:21


อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2563 สรุปการดำเนินการและแผนการปฏิบัติงานในส่วนของกรมปศุสัตว์ ดังนี้

จากการดำเนินงานอย่างเข้มงวดร่วมกันหลายหน่วยงาน พบว่าสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ลดลง กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีการดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย 1) การบูรณาการบริหารจัดการวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และบริษัทเอกชนที่นำเข้าวัคซีน 2) การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพวัคซีน ประกอบด้วยการตรวจคุณภาพวัคซีนตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE การพัฒนาห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์โดยศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และการตรวจภูมิคุ้มกันหลังสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน ตรวจโดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล 3) การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน มีกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ได้แก่ การจัดซื้อวัคซีนผ่านองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมผลิตวัคซีนภายในประเทศ และกรมปศุสัตว์ผลิตวัคซีนเองภายในประเทศ โดยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ตามนโยบายนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส เพื่อลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้า

โดยมีแผนปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า โครงการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ที่ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2563 (World Rabies Day 2020) โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว (ทำหมัน) และโครงการขับเคลื่อนการสร้างพ้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น มีแนวทางการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วยการเฝ้าระวัง (Surveillance) เช่น การเก็บตัวอย่าง การสอบสวนทางระบาดวิทยา การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาปฏิบัติการ การควบคุม (Control) เช่น การฉีดวัคซีน การควบคุมการเคลื่อนย้าย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การป้องกัน (Prevention) เช่น การขึ้นสำรวจและการทะเบียนสุนัขและแมว การผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนร่วมกันหน่วยงานในท้องถิ่น และการกำจัด (Eradication) เพื่อการปลอดโรคตามหลักเกณฑ์ของ OIE

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดกรอบแนวทางการติดตาม และประเมินผลโครงการฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะอนุกรรมการฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานและขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ต่อไป

ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ