กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20

โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 62 13:17:53 | 640


อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 13 ธ.ค. 62 13:17:53

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 20

โพสต์โดย antasin เมื่อ 13 ธ.ค. 62 13:17:53


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตกครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 พร้อมด้วยประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัด น.สพ. ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผอ.สทป., ผอ.กกจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ผู้แทนจากสหกรณ์โคนม 15 สหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

การจัดงานฯ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งโคนมไทย ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคใต้และตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน การออกร้านแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงหรือจำหน่ายสินค้าสำหรับการเลี้ยงสัตว์ การสัมมนาอภิปราย "ลานบ้าน ลานโค" กิจกรรมงานคาวบอยไนท์ และงานราตรีโคนม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ให้สอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนม สู่การปฏิบัติงานด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ณ โครงการเลี้ยงวัวนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ