กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว

โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 62 22:36:54 | 77


“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 7 ธ.ค. 62 22:36:54

“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว
“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว

“อลงกรณ์” ผลักดันตั้งองค์กรผ่านมติที่ประชุมฯสำเร็จ กก.หนุนชื่อ “กองเกลือทะเลไทย” เลขาฯสมาพันธ์น้ำตาคลอบอกเกลือทะเลไทยมีบ้านแล้ว

โพสต์โดย antasin เมื่อ 7 ธ.ค. 62 22:36:54


รายงานข่าวจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ที่ ก.เกษตรฯเมื่อ 6 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า นายอลงกรณ์ได้ติดตามผลเรื่องการจัดสร้างองค์กรเพื่อรับผิดชอบเรื่องเกลือทะเลจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจ้งว่าจัดทำแผนเพื่อพิจารณาโครงสร้างองค์กรเพื่อรับผิดชอบเรื่องเกลือทะเลไทยเสร็จสิ้นแล้ว และนำมาเสนอที่ประชุมฯโดยให้หน่วยงานดังกล่าวสังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯ มีอัตราเจ้าหน้าที่ 15 อัตรา และมีอำนาจหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ วิจัย ส่งเสริมการผลิตและตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มฯลฯ โดยมี 4 กลุ่มงาน คือ 1.กลุ่มอนุรักษ์และคุ้มครองเกลือทะเล 2.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเดลือทะเล 3.กลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี่เกลือทะเล 4.กลุ่มเศรษฐกิจและการตลาดเกลือทะเล

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ขอชื่มชมการทำงานที่รวดเร็วของ สศก. โครงสร้างของหน่วยงานใหม่นี้ตรงกับความต้องการของเกษตรชาวนาเกลือ แต่การจัดตั้งกองงานใหม่ขึ้นมานั้นยังมีขั้นตอนอีกมากมาย ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากหลายหน่วยงานอาทิ กพร. และต้องนำเสนอ ครม. คงใช้เวลานาน แต่เพื่อให้เกลือทะเลไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมในทันที ตนจึงขอมติที่ประชุมฯให้ตั้งเป็นหน่วยงานภายในไปพลางก่อนจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาได้ทันที ตนเสนอให้ใช้ชื่อว่า กองเกลือทะเลไทย ซึ่งที่ประชุมฯให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

ทางด้าน น.ส.เกตุแก้ว สำเภาเงิน เลขาธิการสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัย ศรีอ่อน และท่านอลงกรณ์ พลบุตร ทปษ.รมว.กษ.อย่างที่สุด เพราะจากการที่ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ ก.เกษตรฯทั้ง 2 ครั้ง (ครั้งที่1 วันที่ 14 พ.ย.62 /ครั้งที่ 2 6 ธ.ค.62) โดยมีท่านอลงกรณ์เป็นประธานฯ พวกเราได้เห็นความตั้งใจ ความมุ่งมั้น ในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกแบบเกาะติดจากท่าน ดีใจมากๆค่ะ ที่เกลือทะเลไทย เริ่มมองเห็นทางรอด เริ่มมองเห็นอนาคตแล้วค่ะ

นับจากเมื่อวันที่ 1 มีค.54 ซึ่ง ค.ร.ม.มีมติ ให้การทํานาเกลือเป็นเกษตรกรรม และคนทำนาเกลือเป็นเกษตรกร โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดดูแลส่งเสริม แต่ผ่านมาเกือบ9ปี เพี่งเห็นความชัดเจนจากการประชุมฯเมื่อวานนี้ (6 ธ.ค.62) โดยที่ประชุมมีมติให้ตั้ง กองเกลือทะเลไทย เป็นกองภายใน โดยให้สำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแล้วทุกกรมมีหน้าที่ช่วยกันส่งเสริมสับสนุน

“ในฐานะที่ดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนผลักดันเรื่องเกลือทะเลไทยมามากว่า 5 ปี มันเหนื่อยแทบขาดใจ ที่สำคัญมันน้อยใจสุดๆมาโดยตลอดเลยค่ะ ที่หลายท่านไม่ยอมรับเกลือทะเลไทยไปดูแล โดยต่างให้เหตุผลว่า "เกลือทะเลไทย" ไม่ได้อยู่ในภาระกิจ (ภาระกิจของแต่ละหน่วยงานคือ พืช ประมง ปศุสัตว์ และป่าไม้ )

พอในที่ประชุมมีมติ จึงดืใจสุดๆเลยค่ะ มองว่าเกลือทะเลไทยจะมีบ้านอยู่แล้วค่ะ ถึงวันนั้นใครจะมารังแกเกลือทะเลไทยคงยากขึ้น "แผ่นดินเกลือทะเลไทย" สมบัติที่มีค่ายื่งของคนไทย แหล่งอาหาร แหล่งเกลือแร่ ของคนไทยเรา ใครคิดจะทำร้าย ใครคิดจะย่ำยี คงไม่ง่ายอีกต่อไป” น.ส.เกตุแก้ว กล่าวในที่สุด




คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ