กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน

โพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. 62 20:06:37 | 7


“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 3 ธ.ค. 62 20:06:37

“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน

“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน

โพสต์โดย antasin เมื่อ 3 ธ.ค. 62 20:06:37


ตั๊น จิตภัสร์ ยืนวาระด่วนเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม เร่งประสาน ช่วยเหลือ สวัสดิการนักเรียน ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สรุปทางแก้ปัญหา ๔ เรื่องทั้ง งบอาหาร - สถานะทางทะเบียน - ยานพาหนะ และน้ำสะอาด

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร โฆษกคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหนังสือต่อนางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร บรรจุวาระการพิจารณาสวัสดิการของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าในการประชุมของคณะกรรมาธิการ โดยวันนี้ได้มีการประชุม ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ซึ่งมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) ผู้แทนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุม

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม ๒๑๘ โรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน ๒๖,๔๑๗ คน นักเรียนส่วนใหญมีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ประสบปัญหาภาวะโภชนาการ และสุขภาพอนามัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ โรงเรียนดังกล่าวยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสวัสดิการสังคมที่เพียงพอ ทั้งในเรื่องของสวัสดิการของนักเรียนและงบประมาณของบุคลากร เพื่อความเท่าเทียมและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

ในการประชุมในวันนี้ คณะกรรมาธิการได้นำข้อสงสัย และปัญหาต่างๆ โดยได้รับการชี้แจงและแก้ไข ปัญหาสรุปได้เป็น ๔ ประเด็นคือ หนึ่งเรื่องงบประมาณค่าอาหารของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในส่วนของวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เนื่องจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จะได้รับงบประมาณค่าอาหารเป็นจำนวน ๒๐๐ วัน/ปี ซึ่งเป็นวันทำการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าอาหารสำหรับนักเรียนกินนอนประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นควรให้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการของบประมาณให้ครอบคลุมทั้งปีเพื่อให้นักเรียนมีงบประมาณเพียงพอ

สองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ควรกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดความชัดเจนเพื่อขอจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน เช่น การจัดหายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ นอกเหนือจากการรอการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นคง
 
สามสถานะทางทะเบียนของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยนางสาวรังสิมา รอดรัศมีประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีข้อห่วงใยในประเด็นดังกล่าว โดยเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยเร่งรัดสำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือยังไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

และสี่เรื่อง ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะกรรมาธิการได้มีข้อห่วงใยในปัญหาดังกล่าวเพื่อหากน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งในประเด็นนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอจะเร่งดำเนินการให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพเพื่อใช้งานให้ครบทุกโรงเรียนต่อไป

ท้ายสุดทางคณะกรรมาธิการได้เสนอให้มีการพัฒนาความรู้ให้แก่ครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้เพิ่มเติมเพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน และในขณะเดียวกันจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ยังคงปฏิบัติงานต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ