กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน

โพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. 62 20:06:29 | 57


“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 3 ธ.ค. 62 20:06:29

“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน
“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน

“ตั๊น จิตภัสร์” ยื่นเรื่องเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม ช่วย รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ครบทุกด้าน

โพสต์โดย antasin เมื่อ 3 ธ.ค. 62 20:06:29


ตั๊น จิตภัสร์ ยืนวาระด่วนเข้า กมธ. การสวัสดิการสังคม เร่งประสาน ช่วยเหลือ สวัสดิการนักเรียน ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สรุปทางแก้ปัญหา ๔ เรื่องทั้ง งบอาหาร - สถานะทางทะเบียน - ยานพาหนะ และน้ำสะอาด

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร โฆษกคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหนังสือต่อนางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร บรรจุวาระการพิจารณาสวัสดิการของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าในการประชุมของคณะกรรมาธิการ โดยวันนี้ได้มีการประชุม ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ซึ่งมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) ผู้แทนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุม

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม ๒๑๘ โรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน ๒๖,๔๑๗ คน นักเรียนส่วนใหญมีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ประสบปัญหาภาวะโภชนาการ และสุขภาพอนามัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ โรงเรียนดังกล่าวยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสวัสดิการสังคมที่เพียงพอ ทั้งในเรื่องของสวัสดิการของนักเรียนและงบประมาณของบุคลากร เพื่อความเท่าเทียมและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

ในการประชุมในวันนี้ คณะกรรมาธิการได้นำข้อสงสัย และปัญหาต่างๆ โดยได้รับการชี้แจงและแก้ไข ปัญหาสรุปได้เป็น ๔ ประเด็นคือ หนึ่งเรื่องงบประมาณค่าอาหารของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในส่วนของวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เนื่องจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จะได้รับงบประมาณค่าอาหารเป็นจำนวน ๒๐๐ วัน/ปี ซึ่งเป็นวันทำการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าอาหารสำหรับนักเรียนกินนอนประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นควรให้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการของบประมาณให้ครอบคลุมทั้งปีเพื่อให้นักเรียนมีงบประมาณเพียงพอ

สองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ควรกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดความชัดเจนเพื่อขอจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน เช่น การจัดหายานพาหนะเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ นอกเหนือจากการรอการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นคง
 
สามสถานะทางทะเบียนของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยนางสาวรังสิมา รอดรัศมีประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีข้อห่วงใยในประเด็นดังกล่าว โดยเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยเร่งรัดสำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือยังไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

และสี่เรื่อง ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะกรรมาธิการได้มีข้อห่วงใยในปัญหาดังกล่าวเพื่อหากน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งในประเด็นนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอจะเร่งดำเนินการให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพเพื่อใช้งานให้ครบทุกโรงเรียนต่อไป

ท้ายสุดทางคณะกรรมาธิการได้เสนอให้มีการพัฒนาความรู้ให้แก่ครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้เพิ่มเติมเพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน และในขณะเดียวกันจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ยังคงปฏิบัติงานต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ