กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โพสต์เมื่อ 26 พ.ย. 62 18:05:54 | 55


อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 26 พ.ย. 62 18:05:54

  อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 26 พ.ย. 62 18:05:54


อธิบดีปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด เน้นผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ น.สพส.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผอ.สสช.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรจากทั่วประเทศของกรมปศุสัตว์ รวมจำนวน 118 คน
กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของกรมปศุสัตว์ที่จะนำพากรมปศุสัตว์ไปสู่เป้าหมายได้ งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นงานที่มีความสำคัญในการเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสม ต้องมีการบริหาร วางระบบงานบุคคลให้โปร่งใส ยุติธรรม และต้องพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะและศักยภาพที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมคือ การกำหนดเป็นตัวชี้วัด ให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน จึงเป็นที่มาของตัวชี้วัดที่ชื่อ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ Individual Development Plan (IDP) ที่ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 ได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80 ซึ่งค่าเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรนี้จะเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีค่าเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรคือ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม
วัตถุประสงค์การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ที่มีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการดำเนินการ รวมถึงการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (Big Data) ที่เป็นระบบ สามารถสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของข้อมูล นำสู่การวิเคราะห์ข้อมูล และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ ความคิด รูปแบบการพัฒนา และสาระอื่นๆ ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ ชั้น 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ