กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด

โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 62 21:15:58 | 52


จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 25 พ.ย. 62 21:15:58

จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด
จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด

จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด

โพสต์โดย antasin เมื่อ 25 พ.ย. 62 21:15:58


วันจันทร์ ที่25พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ชุมชนทับตะวัน เทศบาลตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 10.00 น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิด งานมหกรรมที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ “20ปี พอช.พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ชุมชนทับตะวัน เทศบาลตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โดย นายจุรินทร์ กล่าวขอบคุณ เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายบ้านมั่นคงภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชื่นชมผลงานและความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา ที่ดินและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร สมดุล และยั่งยืน ที่เกิดจากความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในที่ดินป่าชายเลน โดยให้พี่น้องในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดาเนินการ และได้รับประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และคุ้มครองที่ดินและทรัพยากร ไม่ให้ถูกบุกรุก ทำลาย

รวมถึงการฟื้นฟู บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพื้นที่ป่าชาย เลน และชายฝั่งทะเล เพื่อให้สามารถดารงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้า เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการประมง การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ ทั้งการพัฒนากระบวนการ ฐานข้อมูล และแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่าง เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ไม่ส่งผล กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง

" ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มีโอกาสบ้านพี่มั่นคงหรือบ้านพอเพียงเพราะหมายความว่า ต่อไปนี้เราไม่ต้องอยู่แบบผิดกฎหมายเพราะได้รับการรับรองจากรัฐบาลอย่างน้อยที่มาวันนี้และกว่า 2,800 กว่าครอบครัวได้รับการรับรองจากรัฐบาลว่าอยู่ได้อย่างถูกกฎหมายและได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบสาธารณูปโภคและอื่นๆโดยให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นชุมชนที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบถูกต้องและขณะเดียวกันเพื่อให้เป็นกันชนหรือเกราะป้องกัน การบุกรุกที่ดินรัฐต่อไป ไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนหรือชายเลน ต้องขอทุกฝ่ายโดยโครงการนี้เป็นความคิดมาตั้งแต่สมัยปี 2535 คณะรัฐบาลนายกชวน หลีกภัย เดินระยะเริ่มต้นอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะผลักดันได้มาก " นายจุรินทร์ กล่าว

รายงานระบุว่า นายจุรินทร์ และรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนจาก ฐานราก การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวม โดยรัฐบาลได้สาน ต่อแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มีวิสัยทัศน์ ให้ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579"เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และ การสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียงชนบทอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยการ อนุญาตการใช้ที่ดินรัฐแบบสิทธิร่วมหรือที่เรียกว่าโฉนดชุมชน ซึ่งหนึ่งในประเภทที่ดินที่รัฐได้ให้การสนับสนุนคือที่ดินในเขตป่าชายเลน โดยได้มีการขออนุญาตผ่าน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงแล้ว สาหรับชุมชนประมงในพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ตนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปัตตานี และในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ในพื้นที่อ่าว ก.ไก่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อให้ชุมชนหรือสหกรณ์มีสิทธิ์ในการอยู่อาศัยทำกินได้ชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ให้เสี่ยง ต่อการถูกกว้านซื้อที่ จนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทากินได้ในอนาคต
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ