กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 62 15:41:15 | 386


กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 25 พ.ย. 62 15:41:15

กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”
กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

กรมหมอดิน ฟื้นฟู “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 25 พ.ย. 62 15:41:15


กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้ฟื้นฟูพื้นที่กว่า 770 ไร่ บริเวณบ้านโสกขุ่น ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม พัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงพืชปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาดินที่ขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ในเขตอิสานตอนบน

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน ในพิธีเปิด "ที่ทำการสำนักงานกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด" ซึ่งแต่เดิมเป็นโครงการปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอนุรักษ์ดินและน้ำและพืชปรับปรุงดิน บ้านโสกขุ่น ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ขนาดพื้นที่ 770 ไร่ ดำเนินการโดย กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแก่น) ทำหน้าที่คัดเลือกพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่เหมาะสม และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ และโสนอัฟริกัน ให้มีคุณภาพตามกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวและใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อแก้ไขปัญหาดินที่มีปัญหา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งรวบรวมพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นศูนย์กลางในการขยายพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่มีคุณภาพ ร่วมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ส่งเมล็ดพันธุ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า .. "กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชปุ๋ยสดเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดิน โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนักวิชาการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองและถั่วพร้า สำหรับปลูกและไถกลบช่วงก่อนปลูกข้าว พื้นที่ 1 ไร่ การทำปุ๋ยพืชสด จะเพิ่มธาตุไนโตรเจน 30 กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่าเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่ ซึ่งทางกรมฯ ได้ขยายพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายในพื้นที่แห่งนี้ รวมถึงพื้นที่แปลงเกษตรกรเครือข่ายที่ผ่านการอบรมมาแล้ว โดยทุกปีกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด คือ ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ และโสนอัฟริกัน ปริมาณรวมกัน 3,000 ตัน/ปี คิดเป็นพื้นที่ 175,000 ไร่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรหว่านเมล็ดพันธุ์ฯ แล้วรอการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยสดเต็มที่ จึงไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการเตรียมดินเพื่อปลูกพืชหลัก นอกจากนั้น พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงดิน โดยใช้พืชปุ๋ยสด ให้เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมในรูปแบบแปลงสาธิต การใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้เข้าใจและทราบถึงกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด สามารถแก้ไขปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และนำไปสู่การผลิตอาหารที่ปลอดภัยของเกษตรกร ต่อไป"
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ