กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ

โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 62 19:30:53 | 162


กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 24 พ.ย. 62 19:30:53

กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ
กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ

กรมการข้าวกำชับศูนย์เมล็ด เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ

โพสต์โดย antasin เมื่อ 24 พ.ย. 62 19:30:53


นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมีความเป็นห่วง ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ผ่านมา โดยได้กำชับให้กรมการข้าว เร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้เพียงพอ ที่จะมอบให้ชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งในฤดูนาปีที่ผ่านมาปี 2562/2563 ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15 จังหวัด พื้นที่ 3.84 ล้านไร่ เกษตรกร 391,704 ครัวเรือน และต่อมาประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 เกิดอุทกภัย จากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 26 จังหวัด พื้นที่ 3.10 ล้านไร่ เกษตกร 544,219 ครัวเรือน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 กันยายน 2562) คาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของเกษตรกร 827,000 ครัวเรือน จะเสียหาย 6.32 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวนาปี ปี 2563/64 เกิดความมั่นคงทางอาหารและความสามารถการค้าและการตลาดข้าวไทย จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ดังกล่าว สำหรับนำไปปลูกทดแทนข้าวที่เสียหายได้ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือน แล้วนำส่วนที่เหลือไปจำหน่าย ทำให้มีรายได้ในการดำรงชีพ

โดยในขณะนี้กรมการข้าว ได้จัดโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/2564 ซึ่งโครงการนี้ จะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัย จำนวน 63,200 ตัน แบบให้เปล่าแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าว จำนวน 827,000 ครัวเรือน ที่ประสบฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 เป็นพื้นที่ 6.32 ล้านไร่ รวม 35 จังหวัด เป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นชาวนาที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ซึ่งจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา 10 กิโลกรัมต่อไร ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยจำนวนดังกล่าวนี้ ทางกรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งออกรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว จากศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มนาแปลงใหญ่จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กลุ่มข้าวหอมมะลิ และกลุ่มข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของชาวนา

ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้กล่าวว่า ทางศูนย์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกดำเนินการสำรวจแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 โดยจากการสำรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ชาวนาประสงค์จะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่าย ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวกข 6 จำนวน 174,000 กิโลกรัม พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 884,255 กิโลกรัม และพ้นธุ์ข้าวกข 15 จำนวน 108,970 กิโลกรัม รวมปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 1,167,225 กิโลกรัม ซึ่งในขณะนี้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ กำลังรอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ข้าวชุมน และกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อดำเนินการนำมาเข้ากระบวนการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน และบรรจุถุงเพื่อรอส่งมอบให้ชาวนาต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ