กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง

โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 62 21:25:52 | 348


เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 12 พ.ย. 62 21:25:52

เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง
เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง

เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายตางประเทศได้ด้วยตัวเอง

โพสต์โดย antasin เมื่อ 12 พ.ย. 62 21:25:52


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับบริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ผนึกกำลังอีกครั้งเพื่อชาวยาไทย ในโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7 เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนาผู้ผลิตข้าวมาตรฐานส่งออกที่สามารถส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นต้นแบบให้กับชาวนาไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคุณสุปรียา ไม้มณี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ The super farmer เกมเกษตรกรปีที่ 7 อย่างเป็นทางการ ณ สตูดิโอ กันตนา รัชดาฯ กรุงเทพฯ

The Super Farmer เกมเกษตรกร ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การันตีจาก คุณภาพผลผลิตดีขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูง และ มีการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชนชาวนาข้างเคียง ส่งผลต่อการสร้างชุมชนชาวนาให้มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนา สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวนาในหลายพื้นที่

การแข่งขัน The Super Farmerเกมเกษตรกรปี 7 คือการต่อยอดองค์ความรู้ของการแข่งขันปีที่ผ่านมาให้เป็นรูปธรรม นั่นคือการลงมือปฏิบัติให้ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถเป็นผู้ส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งภารกิจการแข่งขันออกเป็น 12 ภารกิจ ซึ่งทีมที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7 ได้ถูกคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมการข้าวกำหนด ประกอบด้วย 5 ทีม 5 ชุมชน 5 จังหวัด ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก (นาแปลงใหญ่) สกต.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 2.กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ จ.นครราชสีมา 3.วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร 4.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด จ.อุทัยธานี 5.กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์

การแข่งขันปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนาผู้ผลิตข้าวที่สามารถขายข้าวไปยังตลาดต่างประเทศได้ด้วยตนเอง เริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันพุธ เวลา 13.30-14.00 น. เริ่มวันพุธที่ 4 ธันวาคม โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท!!
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ