กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”

โพสต์เมื่อ 21 ต.ค. 62 09:19:30 | 93


“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 21 ต.ค. 62 09:19:30

“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”
“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”

“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) จ.อุบลราชธานี”

โพสต์โดย antasin เมื่อ 21 ต.ค. 62 09:19:30


วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำขบวนรถปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ส่งผลให้มีประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบมาก ถึงแม้ว่าสถานการณ์ได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว แต่กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลง ทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาลสัตว์ การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์และการให้คำแนะเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นระดมอัตรากำลังเจ้าหน้าปศุสัตว์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 150 คน

ออกปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-22 ตุลาคม 2562 โดยได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร (วันที่ 2) ตำบลไร่ใต้ รวม 5 หมู่บ้าน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยให้การบริการ ดังนี้

-- 1) สัตว์ใหญ่ โค กระบือให้บริการในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์,ตรวจระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบำรุง โค 73 ตัว,ถ่ายพยาธิ 67 ตัว รักษาโคป่วย 1 ตัว ,กระบือ ฉีดยาบำรุง 30 ตัว,ถ่ายพยาธิ 29 ตัว และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน 42 ราย
-- 2) สัตว์เล็ก สุนัข แมวให้บริการในพื้นที่ ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์,รักษาสัตว์ป่วย,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข 26 ตัว,แมว 14 ตัว,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 52 ตัว แมว 13 ตัว,ถ่ายพยาธิ สุนัข 52 ตัว เกษตรกรมารับบริการ จำนวน 61 ราย
-- 3) มอบเนื้อสุกร ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐม แก่เกษตรกร
-- 4) มอบถุงยังชีพของกรมปศุสัตว์,ยาถ่ายพยาธิ,แร่ธาตุ วิตามินและยาปฏิชีวะนะแก่เกษตรกร
-- 5) มอบอาหารสุนัข แมวแก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์
-- 6) มอบหญ้าแห้งเพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์แก่เกษตรกร

ในการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจากนายอำเภอพิบูลมังสาหาร,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจิตอาสาของหมู่บ้านในพื้นที่และเจ้าของสัตว์ที่นำสัตว์มารับการบริการจำนวนมาก
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ