กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี

โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 62 13:13:17 | 65


อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 19 ต.ค. 62 13:13:17

อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี
อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี
อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี
อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี
อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี
อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี
อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี
อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี

อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 19 ต.ค. 62 13:13:17


อธิบดีปศุสัตว์ ฟิต เร่งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน้นวิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี
บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส่งเสริมการจัดเศรษฐกิจพอเพียง

18ต.ค. 2562เวลา 19.00น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยน.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1,นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์,น.สพ.วราอัศวปติ และผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 39ศูนย์ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างสัตว์พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรในประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี การจัดการฟาร์ม การทดสอบพันธุ์สัตว์ และการกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป
4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งที่เลี้ยงอยู่ในถิ่นกำเนิดเดิมและสัตว์ต่างถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย และกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะของพันธุกรรมสัตว์
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดีแก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
7. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
8. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เน้นย้ำให้บุคคลการในหน่วยงานสร้างความเข้มและสามัคคีในการทำงานข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตํา
แหน่งใด ระดับไหนล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ทั้งสิ้น และนอกจากนี้งานด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ถือว่า. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อย่างมากมาย ทั้งนี้เพราะการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นอกจากจะทำให้เกิดสัตว์พันธุ์ใหม่และได้พันธุ์สัตว์ที่ดีให้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยังก่อให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ