กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

โพสต์เมื่อ 23 ก.ย. 62 15:16:56 | 71


มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย sumintrarat เมื่อ 23 ก.ย. 62 15:16:56 จาก URL นี้ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

โพสต์โดย sumintrarat เมื่อ 23 ก.ย. 62 15:16:56


เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มูลนธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ International Health Policy Program Foundation จัดสัมมนาเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง(Intermediate Care) โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง เป็นประธานเปิดการประชุม และ นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง Intermediate Care ร่วมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับฟัง พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม
การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) เป็นระบบการดูแลที่มีความสำคัญ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงหรือความพิการในช่วงของการดูแลระยะยาวลดลง ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยๆ หลายระบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบการรองรับผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อกลับมาจากโรงพยาบาลจังหวัด หลังหายจากการเจ็บป่วยเฉียบพลัน การประเมินดูแลต่อเนื่อง ทั้งกาย จิต สังคม การกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุหลังหายจากการเจ็บป่วย การเตรียมและสอนผู้ดูแล การ จัดเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนที่จะให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล หรือการส่งต่อศูนย์ฯ ควรจะมีใบประเมินจากโรงพยาบาล เพื่อประเมินว่า ทางด้านสุขภาพ ให้ดูแลเรื่องอะไร วางเป้าหมายไว้ขนาดไหน อีกส่วนที่สำคัญ คือ เรื่องการสอนและการประเมินทักษะผู้ดูแล ควรจะต้องเตรียมให้พร้อม เพราะถ้าปล่อยให้ผู้ป่วยกลับบ้านไป อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนกลับมาได้
งานประชุมครั้งนีเมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินระบบการให้บริการและผลผลิตที่ได้จากการดูแลระยะกลาง (intermediate care ) วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อพัฒนาแบบประเมินและศึกษาผลผลิต จากพื้นที่ที่จัดบริการในปัจจุบัน ในประเด็นการบริหารจัดการระบบการให้บริการ เพื่อประเมินระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง ในพื้นที่ต้นแบบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้บริการการดูแลระยะกลาง โดยมีการอภิปราย ประเมินระบบการให้บริการ ดังนี้
• ผู้ป่วย Intermediate care ที่มีระดับ BI score BI score 1-3 หรือมีค่า BI น้อยกว่า 75 ควรได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยใน
• การ implement โดยการกำหนดจำนวนเตียง
• ผลการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ขึ้นกับชั่วโมงการให้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
• การสนับสนุนงบประมาณสาหรับผู้ป่วย Intermediate care การกำหนดวงเงินมาตรฐานในการให้บริการ
• การออกแบบระบบบริการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ที่เหมาะสม
ผลการประชุมครั้งนี้ ได้สรุปถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การบูรณาการในการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านในผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ หรืออินเตอร์มีเดียด แคร์ (Intermediate care) กลับมาดูแลต่อที่โรงพยาบาลชุมชน เพราะนอกจากช่วยลดการนอนรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ซึ่งบางรายอาจมีความผิดปกติของร่างกาย ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงบ้าน สร้างความเข้าใจเพื่อผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจภาวะสุขภาพของตน เช่น ข้อจำกัด ผลกระทบจากการเจ็บป่วย และสามารถปรับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านสุขภาพ เอื้อต่อการฟื้นฟูสภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทั้งด้านการทำกายภาพบำบัด โภชนาการ รวมถึงการสอนญาติในการดูแลผู้ป่วย สร้างเสริมสุขภาพ และยังเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลประชารัฐได้อีกด้วย


เครดิตจาก : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ