กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 62 14:25:51 | 80


ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 19 ก.ย. 62 14:25:51

ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ชาวกาญจนบุรี สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 19 ก.ย. 62 14:25:51


ณ บ้านแก่งประลอม หมู่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยจะปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ และปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจในการอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าต่อไป
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ได้เข้ามาดำเนินการในโครงการแห่งนี้ จัดทำแปลงสาธิต การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินที่มีความลาดชันในลักษณะต่างๆ
นายวันชัย สินประเสริฐ
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพเขาเรียกว่าแปลง 905 โครงการตรงนี้มันเป็นการสนองพระราชดำริของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานหลักก็คือ เป็นของหน่วยงานทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นแม่งานหลักเราเข้ามาร่วมโครงการ โดยที่มีรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ประมาณ 70 ไร่
กิจกรรมสนับสนุนก็คือในเรื่องของทำแปลงสาธิตในเรื่องของการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรให้กับหน่วยทหารพัฒนาเพื่อใช้ในแปลงสวนส้มตรงนี้
ตอนเข้ามาทำงานโครงการทีแรกแล้วก็แบ่งโซนแบ่งโซนของพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับ คือที่สูง แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ที่ที่ราบ พอที่สูงก็คือพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่ามากกว่า 25% ถึง 35% เราก็ทำเป็นแปลงตัวอย่างในเรื่องของการทำขั้นบันไดดินขั้นบันไดดินมาให้ทุกส่วนหนึ่ง แล้วที่มีความลาดชันประมาณ 15% ตรงนี้เราก็ทำเรื่องทำเกี่ยวกับคันดินเบนน้ำเพื่อรักษาอนุรักษ์ดินและน้ำ เกี่ยวกับเรื่องการไถขวางความลาดเทนะ แล้วส่วนที่มีความลาดชันประมาณ 2-4 เปอร์เซ็นต์เราก็ใช้ระบบพืช คือหญ้าแฝกในเรื่องของปลูก เพื่อจะปลูกพืชไร่ร่วมกับการใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝกได้ และในส่วนที่เป็นร่องน้ำ เป็นที่แห้งแล้ง ตรงนี้เราก็มีการทำบ่อดักตะกอนดิน ตะกอนดินก็คือดักตะกอนดินเวลามีการไถขึ้นมา หน้าดินมีการชะล้าง ถ้าไม่ขวางไว้ ดินบริเวณนี้ก็จะไหลลงสู่ลำน้ำลำคลองทำให้ตื้นเขิน
แล้วก็การใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝกคืออะไรให้รู้ว่าหญ้าแฝกในการใช้ประโยชน์ 1. ปลูกรอบขอบสระน้ำ ปลูกที่บ่อดักตะกอน ปลูกที่ทางลำเลียง ปลูกขวางความลาดเทอย่างนี้ ก็ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วมาดูว่าเราสามารถปลูกแฝกแล้วสามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันการชะล้างได้
เราอยากจะทำเป็นที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาที่ดิน เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการป้องกันเรื่องการชะล้าง หรืออีชั่นโลชั่น ลดการพังทลายของหน้าดิน ตรงนี้แล้วก็จะเป็นแปลงว่าเมื่อมีการทำคันดินแล้ว เราสมควรจะต้องมีการไถขวางความลาดเท เมื่อไถขวางความลาดเท แล้วเราควรจะปลูกพืชอย่างไร แล้วก็เป็นแปลงตัวอย่างว่าเมื่อเราทำเวลาทำระบบแล้ว เกษตรกรต้องทำกินได้ไถได้ตรงนี้อีกต่อไป จะเป็นแปลงตัวอย่างตัวอย่าง ตัวเกษตรกรที่ใช้พื้นที่แล้วก็ดินในพื้นที่ลาดชันให้เกิดประโยชน์ เราควรจะต้องทำอย่างไรมีการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร ก็จะเป็นแปลงตัวอย่างต่อไป
ทั้งนี้ ในอนาคต สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จะทำเป็นแปลงตัวอย่างของการสาธิตชะลอการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องในปี 2562 5 ธันวาคม วันดินโลก ได้มีการกำหนดหัวข้อ หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ภายใต้แนวคิด การปกป้องอนาคต หยุดการชะล้างพังทลายของดิน Stop Soil Erosion, Save our Future เพื่อสร้างการรับรู้ ให้พี่น้องเกษตรกร ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดิน ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการกักเก็บน้ำและความชุ่มชื้นภายในดิน เพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ มีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมทหารที่จะปลดประจำการ ให้เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ให้มีความพอเพียง แต่มั่นคง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป..
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ