กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2561 พร้อมเปิดโครงการทุนดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน

โพสต์เมื่อ 25 ส.ค. 62 08:59:58 | 150


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2561 พร้อมเปิดโครงการทุนดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 25 ส.ค. 62 08:59:58

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2561 พร้อมเปิดโครงการทุนดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2561 พร้อมเปิดโครงการทุนดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2561 พร้อมเปิดโครงการทุนดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน

โพสต์โดย prmans เมื่อ 25 ส.ค. 62 08:59:58


เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

โดยได้มีดารา-ศิลปิน-สื่อมวลชน ที่จบหลักสูตร เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรหลายคน

ม่านฟ้า-อรปรภัตร จันทรสาขา สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

นุ้ย-เกศริน เอกธวัชกุลสำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

เชอรี่-เมลิสา มหาพล สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

หนุ่ย-กัญฐณา สนเจริญ ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปลา-ปรภัสสร วรสิรินดา สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร “NEWERA”

แบงค์-กฤษฎี พวงประยงค์ สำเร็จการศึกษาโท คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) “เจ้าสัว9”

สรีวันท์ วาทะวัฒนะ สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก คณะดุริยางค์ (ดุริยางคศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)

เนส-ณินท์พัฒนกูลกิจ สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)

และผู้ที่ได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์ ผู้จัดละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์,คุณพรเพชร วิชตชลชัย ประธานวุฒิสภา สาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์, พลเอกบัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์

ในโอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะเปิดให้สื่อมวลชนร่วมเก็บภาพและทำข่าว ดารา-ศิลปิน ที่จบหลักสูตร ณ ห้องผู้สื่อข่าว ชาญชัยอเคเดียม ม.กรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ในโอกาสดังกล่าวได้เปิดตัวคณะกรรมการโครงการทุนดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนโยบายที่จะให้ “ทุนการศึกษา” สำหรับศิลปิน ดารา นักแสดง และสื่อมวลชนในวงการบันเทิง เพื่อให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน ที่ผ่านการอนุมัติให้ศึกษาต่อจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ใน “โครงการดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน” โดยมี ดร.วโรดม ศิริสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการฯ

โครงการฯ นี้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาดารา ศิลปิน สื่อมวลชนในการเข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษาภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียน โดยทางนักศึกษาโครงการ หากมีเรื่องติดขัดเรื่องการเรียน หรือเรื่องเกรดให้ติดต่อกับ ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้อำนวยการโครงการฯ โดยตรง โดยจะรวบรวมรายชื่อหรือเอกสารที่มีปัญหาของนักศึกษารวบรวมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบนำไปแก้ไขต่อไป

รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งการสร้างชื่อเสียงและสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งภายนอกและภายใน ให้บรรลุผลเป้าหมายอย่างดีที่สุด

ในการนี้ ทาง ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อคัดเลือกและสรรหาดารา ศิลปิน และสื่อมวลชนในโครงการฯ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารในตำแหน่งต่างๆ เพื่อมาดำเนินการกิจกรรมของโครงการฯ ต่อไป โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้อำนวยการโครงการฯ ดร.วโรดม ศิริสุข

ที่ปรึกษาโครงการ คุณอิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (เวสป้า)

คุณทรงธรรม พลอยกาบทอง (ชัช)

ประธานโครงการฯ คุณอาภาพร นครสวรรค์

รองประธาน คุณจุมพล โพธิ์สุวรรณ (บ๊อบ)

เลขานุการ คุณสิริรัตน เรืองศรี (หนูสิ)

เหรัญญิก คุณติณณภัทร์ ภูนอก (บอล)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดร.กัญฐณา สนเจริญ (หนุ่ย)

ฝ่ายวิชาการ คุณปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (พรฟ้า)

ฝ่ายกิจกรรม คุณพงษ์พิพัฒย์ สัจจธรรมคำแก้ว (ครูบอย)

คุณอรอนงค์ คงประกอบ (แหวด)

คุณวันเพ็ญ เดชเดชา (ต้อย)

ฝ่ายประสานงาน คุณปรภัสสร วรสิรินดา (ปลา)

คุณปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (พรฟ้า)

กรรมการ คุณอิสริยะ อภิชัย (เรย์)

ดร.เมลิสา มหาพล (เชอรี่)

ดร.เกศริน เอกธวัชกุล (นุ้ย)

คุณดวงรัตน์ คะชะสะ

คุณจิรัฎฐวัฒน์ ศิริบุตร (ก๊อปปี้)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด จะมีการประชุมเป็นประจำในทุกๆ เดือน เพื่ออัพเดทเรื่องการเรียนของนักศึกษาในโครงการของแต่ละคนว่ามีใครมีปัญหาหรือไม่ หรือมีกิจกรรมดีๆ ที่จะทำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม เพื่อให้โครงการนี้เป็นที่รู้จัก และสามารถเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ