กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร

โพสต์เมื่อ 15 ก.ค. 62 16:08:47 | 539


อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 15 ก.ค. 62 16:08:47

อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร
อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 15 ก.ค. 62 16:08:47


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. เจ้าหน้าที่ สพส. สกม. กสบ. ร่วมหารือประเด็นจริยธรรมต่อสัตว์ในฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสุกร กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศ กลุ่มแพทย์เพื่อนสัตว์ และองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้ข้อมูลการดำเนินการและพัฒนาการของอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ผลงานการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP การจับกุมดำเนินคดีโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตฯ โรงฆ่าสัตว์ที่กระทำผิดตามกฎหมายและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำเสนอโครงการปศุสัตว์ OK ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการส่งเสริมเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งทางสมาคมได้รับทราบข้อมูลและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อย่างไรก็ตาม สมาคมมีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้ประกอบการในโรงฆ่าสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยทั้งกรมปศุสัตว์และสมาคมจะได้ประสานงานร่วมมือกันในการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและและการฆ่าสัตว์ที่ถูกหลักสวัสดิภาพสัตว์ต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ