กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 62 10:40:04 | 115


กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย enjoy2517 เมื่อ 26 มิ.ย. 62 10:40:04

กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562
กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562

กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562

โพสต์โดย enjoy2517 เมื่อ 26 มิ.ย. 62 10:40:04


กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562
ภายใต้แนวคิด การสานสัมพันธ์อันยั่งยืนและมั่นคง


กรุงเทพมหานครพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิดการสานสัมพันธ์อันยั่งยืนและมั่นคง กับเมืองในต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนากรุงเทพมหานครและความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความเป็นมาของ การจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องและความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองใหญ่ต่างๆ จำนวน 35 เมือง 1 มณฑล จาก 19 ประเทศ ดำเนินกิจกรรมตามกรอบความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในภาพรวมกับประชาชนของเมือง เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ สร้างบรรยากาศที่ดีและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร นำไปสู่เป้าหมายในการเป็นมหานครแห่งเอเชีย ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

จากนั้น นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องครั้งนี้ นอกจากเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว กรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมในภาพรวมในระดับประชาชนของเมืองอีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับกรุงเทพมหานครและเมืองที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้มีโอกาสเผยแพร่การดำเนินงานผ่านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละเมือง รวมถึงการจัดทำบันทึกความเข้าใจในเนื้อหาเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ผู้ปฏิบัติเฉพาะด้านในการพัฒนาเมืองร่วมกัน และเป็นการขยายบทบาทในด้านต่างประเทศและเวทีระดับโลกเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียภายในปี พ.ศ.2๕75 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยภายในงานมีการลงนามบันทึกความร่วมมือเฉพาะด้าน การจัดนิทรรศการภาพถ่าย กิจกรรมทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงของเมืองพี่เมืองน้อง และเยาวชนของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง ณ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค โดยเป็นรถไฟฟ้าสายแรกที่มี การขุดเจาะทางวิ่งลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองผ่านความเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม เพื่อเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทย ทั้งนี้มีเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครตอบรับเข้าร่วมการจัดงานจำนวน 18 เมือง รวม 180 คน ได้แก่ กรุงโซล และเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี กรุงปักกิ่ง มณฑลชานตง นครเซี่ยงไฮ้ นครเฉิงตู นครเทียนจิน นครอู่ฮั่น เมืองต้าเหลียน และเมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดฟูกูโอกะ และจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เมืองปอร์โต้ สาธารณรัฐโปรตุเกส นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกรุงนูร์-สุลต่าน สาธารณรัฐคาซัคสถาน ร่วมส่งคณะผู้บริหาร นักแสดงศิลปวัฒนธรรม และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

ในช่วงท้าย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 และร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองพี่เมืองน้องสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเดินทางมาร่วมงานระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562 ด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน และกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ