กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง

โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 62 01:02:55 | 154


โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 21 มิ.ย. 62 01:02:55

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ประสบผลสำเร็จจัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เตรียมต่อยอดโครงการที่สอง

โพสต์โดย prmans เมื่อ 21 มิ.ย. 62 01:02:55


โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และความเข้าใจถึงความสำคัญและความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยประสบการณ์ตรง และกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยในอนาคต ตามแนวทางที่กำหนดของอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2579 รวมถึงด้านพหุวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของ กลุ่มชนเชื้อชาติ สถานะของครอบครัว เพศ บทบาททางเพศ ความสามารถพิเศษ ภาษา ศาสนา และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ มุ่งให้เห็นคุณค่าในความแตกต่างของกลุ่มต่าง ๆ ในระบบสังคม และเนื่องในวโรกาสมหามงคลฤกษ์พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ

สำหรับโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 28 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 พรรษาสมเด็จพระปิยมหาราช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้การรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ หมอภาษาไทย นาฎศิลป์โขน ดนตรีไทย หัตถกรรม(หุ่นร่วมสมัยเจ้าขุนทอง) และคหกรรม โดยมีวิทยากรออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้เยาวชนได้มีความรู้ ทักษะความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรียกว่าศิลปะสร้างเด็ก

นภัสกร มิตรเอม กล่าวว่า ท่านพระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งใจฟื้นฟูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ มจร. ที่มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชุมชนในวัฒนธรรมไทย เราวางโครงหลักๆ ไว้ที่การแสดง ไม่ว่าจะเป็นโขน ละคร ดนตรี เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ภาษา และเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆมากมาย บริบทต่างๆ เหล่านี้อยู่ในค่ายภาษาและวัฒนธรรม

ดังนั้นโครงการนี้จึงนับว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ถือเป็นการตั้งไข่ของโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เชื่อว่าการทำงานในครั้งหน้าจะสามารถเติบโตและพัฒนาขึ้นไปได้ดีกว่านี้ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอน โครงการนี้จึงถือเป็นโครงการที่หนึ่งของโรงเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ที่ถือว่าประสบความสำเร็จโครงการที่สองคือการต่อยอดจากโครงการนี้ไปสู่การตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ที่วังน้อย ซึ่งขณะนี้มีผู้ใจดีได้บริจาคที่ดิน 6 ไร่ และได้ทุนจากการอนุมัติจากส่วนกลางแล้ว จำนวน 30 ล้านบาทเพื่อตั้งโรงเรียน ส่วนที่เหลือคือเรื่องของระบบสาธารนูปโภค สิ่งที่ต้องใช้ ตรงนี้ต้องหาทุนเพื่อสร้างเสริมต่อไป งานนี้มีการหล่อพระที่ท่านมหาศุภชัยตั้งใจจะให้เป็นประธานประจำโรงเรียน เป็นพระปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน เรียกว่า สิงห์หนึ่ง จึงอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระประธาน ซึ่งจะมีพิธีการเททองในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 มีเป้าหมายคือการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงไทยเพื่อการพัฒนาเยาวชน สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้  มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสร้างคุณค่าให้สังคม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตา มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้คุณค่าของแผ่นดินเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไป 
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ