กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด

โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 62 11:17:31 | 97


พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 8 มิ.ย. 62 11:17:31

พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด
นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

พส.ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด

โพสต์โดย prmans เมื่อ 8 มิ.ย. 62 11:17:31


นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหัวหน้าคณะนิเทศติดตามงานลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พส. เร่งขับเคลื่อนงานเชิงรุก ซึ่งมี นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมคณะนิเทศติดตามงานด้วยดังกล่าว โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และนายอรัญ รอบไธสง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

นายอรรคพงษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะนิเทศติดตามงาน ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่นิเทศติดตามงานพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำกับ ติดตามประเมินผลงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำในการทำงาน เพื่อให้ภารกิจของกรมบรรลุเป้าหมาย โดยได้ชื่นชมการเบิกจ่ายงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมวิธีการขับเคลื่อนงานถอนสภาพนิคม ตามที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้ทราบแผนการถอนสภาพนิคมภายในปี 2572 ทำให้ราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเองมีความกระตือรือร้นและรับทราบประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในกรณีที่ราษฎรได้ดำเนินการตามกระบวนการเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเองก่อนประกาศสิ้นสภาพนิคมฯ

"ขอชื่นชมการประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อทำ CSR ให้กับกลุ่มเป้าหมายของกรม ทั้งนี้คณะนิเทศติดตามงานได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองที่มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานค่อนข้างมาก จำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียด โดยยึดหลักความโปร่งใส และมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ"

ทางด้าน นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมในกรณีที่นิคมสร้างตนเองได้ประชาสัมพันธ์การถอนสภาพนิคมสร้างตนเองให้ราษฎรในพื้นที่นิคมฯ รับทราบ โดยการจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อขอความร่วมมือผู้นำชุมชนแจ้งให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้ทราบว่านิคมฯ มีแผนจะถอนสภาพนิคมในปี 2572 รวมพื้นที่ในความรับผิดชอบของนิคมฯ 239,063 ไร่ ครอบคลุม 4 จังหวัด 4 อำเภอ 15 ตำบล 69 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอบางระกำ มี 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน จำนวน 169,693 ไร่, จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ มี 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน จำนวน 1,870 ไร่, จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ มี 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน จำนวน 3,125 ไร่ และจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี ซึ่งมี 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน จำนวน 44,375 ไร่ จากการจัดประชุมทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความกระตือรือร้นมาติดต่อดำเนินการตามกระบวนการก่อนการถอนสภาพนิคมเป็นจำนวนกว่า 50 คนต่อวัน

"ในส่วนของการประกาศสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเอง เป็นการดำเนินการตามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดให้ต้องมีการวางผังแปลงที่ดิน และจัดคนเข้าครอบครองทำกินครบถ้วนตามสภาพที่ดินที่จัดไว้แล้ว โดยมีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์ตามผังที่สร้างไว้ หรือตามสมควรแก่สภาพท้องถิ่นนั้น ๆ หรือเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการครองชีพ และประชาชนได้ตั้งเคหะสถานซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปของเกษตรกรในท้องถิ่นใกล้เคียงเป็นหลักแหล่ง และการประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยเกษตรกรในท้องที่ใกล้เคียง และสุดท้ายต้องออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ให้แก่สมาชิกนิคมฯ ครบถ้วนแล้ว"
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ