กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”

โพสต์เมื่อ 6 พ.ค. 62 02:03:29 | 43


​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 6 พ.ค. 62 02:03:29

​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”
​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”

​สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี เซ็น MOU “BBG EDUCATION PROJECT”

โพสต์โดย prmans เมื่อ 6 พ.ค. 62 02:03:29


สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “BBG EDUCATION PROJECT” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่ เยาวชนนักกีฬา สโมสรกีฬาบีบีจี ณ ห้อง ERA อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี กล่าวว่า ด้วยสโมสรกีฬาบีบีจี ก่อตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาในแก่เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถพิสูจน์ศักยภาพของตนเองและแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม นอกจากนักกีฬาจะได้รับการดูแล สนับสนุนในด้านชีวิตความเป็นอยู่ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้ว สโมสรยังให้ความสำคัญในด้านการศึกษา โดยนักกีฬาเยาวชนสโมสรกีฬาบีบีจีทุกคน จะต้องได้รับศึกษาจนสำเร็จในระดับปริญญาตรีเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์และต่อยอดเพิ่มโอกาสและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านกีฬา เกิดเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ สโมสรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกฝ่าย ที่ตระหนักถึงความสำคัญ และมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักกีฬาสโมสรกีฬาบีบีจีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาจะได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้จนบรรลุตามเป้าหมายที่พวกเราทุกฝ่ายตั้งไว้ได้ในอนาคต”

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจาก สโมสรกีฬาบีบีจี ในโอกาสที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “BBG EDUACATION PROJECT” หรือ “โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต” ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ สโมสรกีฬาบีบีจี จากวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนั้น ถือว่าเป็นการสนองพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสที่ดี และต้องขอชื่นชมสโมสรกีฬาบีบีจีที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะในด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

“ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46 ที่ผ่านมา นักกีฬาจากสโมสรกีฬาบีบีจีที่ได้รับทุนเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสและได้รับชัยชนะเหรียญทองมาอย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งนับว่าสมเจตนารมณ์ของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอชื่นชมผู้รับทุนในโครงการนี้ที่ได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้นักศึกษาทุน BBG ได้รับประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และการให้ทุนครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่จะสานโครงการต่อไปในอนาคตที่ยั่งยืนตลอดไป”

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต ระหว่างสโมสรกีฬาBBG กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นการนำเรื่องของกีฬากับการศึกษามาเติมเต็มให้กันและกันได้อย่างลงตัว สมกับคำว่า “การเรียนดี กีฬาเด่น” เพื่อที่จะได้มอบโอกาสสำคัญให้แก่เยาวชนผู้ที่จะเป็นอนาคตของชาติ ให้มีคุณภาพชีวิต ได้ช่วยเหลือตนเองและพร้อมจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดี และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ