กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”

โพสต์เมื่อ 15 มี.ค. 62 19:51:15 | 135


ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 15 มี.ค. 62 19:51:15

ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”
ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”

ครบรอบ 13 ปีกรมการข้าว “เชื่อมโยงตลาดหนุนการผลิต ชุบชีวิตชาวนาไทย”

โพสต์โดย antasin เมื่อ 15 มี.ค. 62 19:51:15


ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศ การผลิตข้าวของไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค และเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออก ในระยะที่ผ่านมาไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ปัจจุบันนี้ ภาวะการแข่งขันนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการผลิตและการตลาด

นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ตลอดระยะเวลา 13 ปีแห่งการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวของประเทศ กรมการข้าวได้มุ่งมั่นพัฒนาข้าว โดยเฉพาะด้านการผลิตรวมถึงการเชื่อมโยงด้านการตลาด การพัฒนาการปลูกข้าวและการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ข้าว การปรับปรุงพันธุ์พื้นเมืองให้มีลักษณะที่ตรงตามพันธุ์ อีกทั้งยังดูแลด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เมล็ดพันธุ์ดี และกระจายสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึง

รัฐบาลให้ความสำคัญและมีนโยบายการพัฒนาข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอตรงความต้องการในประเทศและส่งออกต่างประเทศ จึงดำเนินการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร กำหนดพื้นที่ปลูกข้าว โดยในปี 2561 ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 จำนวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.42 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเป็นปริมาณที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดรับกันว่าเป็นปริมาณผลผลิตและความต้องการตลาดที่มีความสมดุลกัน ทั้งนี้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรนี้ดำเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ดีมานต์และซับพลาย ช่วงการผลิต และช่วงการตลาดในปีที่ผ่านมา กรมการข้าวให้ความสำคัญต่อเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันยังได้มีการปรับตัวเรื่องการวิจัยและพัฒนาข้าว แม้ในอดีตจะมีงานวิจัยที่ก่อประโยชน์นานัปการ มีผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณมากมาย แต่การปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไป จึงมีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงตลาดข้าวให้กลับมาเป็นของไทยเช่นเดิม ด้วยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และพัฒนาคุณภาพข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาพัฒนางานข้าวที่สำคัญๆ

โดยเฉพาะการใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มโอกาสและอำนาจต่อรองให้ชาวนา ก้าวสู่ปีที่ 14 นี้ กรมการข้าวได้เร่งดำเนินนโยบายด้านการผลิตข้าวตามที่รัฐบาลได้มอบหมายตามแนวทางดำเนินงานของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว โครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว จึงรับรองพันธุ์ข้าว กข79 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มผลผลิตสูงตรงตามความต้องการของชาวนาและกำลังเป็นที่นิยมของตลาด ขณะเดียวกันกรมการข้าวได้ต่อยอดการพัฒนาข้าว กข43 โดยส่งตัวอย่างข้าวตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาลที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อประโยชน์ในการทำการตลาดข้าวในต่างประเทศ

นายประสงค์ กล่าวย้ำว่า การพัฒนาการเกษตรไปสู่ความยั่งยืนคือเป้าหมายของการทำงานที่รัฐบาลต้องการ โดยมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่มีนโยบายแทรกแซง ไม่บิดเบือนราคา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด การพัฒนาบนพื้นฐานของปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีนำการผลิต และการเชื่อมโยงทางการตลาด รวมทั้งการพัฒนาระบบตลาดให้กับเกษตรกรสามารถเข้าถึง และมีข้อมูลด้านการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างอาชีพชาวนาให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้ที่มั่นคงในอนาคตต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ