กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6

โพสต์เมื่อ 11 มี.ค. 62 17:22:40 | 29


กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 11 มี.ค. 62 17:22:40

กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6
กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6

กรมปศุสัตว์จับมือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6

โพสต์โดย antasin เมื่อ 11 มี.ค. 62 17:22:40


กรมปศุสัตว์จับมือสหพันธ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นานาชาติ (IFIF) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (TFMA) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน “การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6 (The 6th Global Feed and Food Congress; GFFC 2019)” ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน“การประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลกครั้งที่ 6 (The 6th Global Feed and Food Congress; GFFC 2019)” ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 พร้อมด้วย Dr. Berhe Tekola: Director of Animal Production and Health Division (FAO), Dr. Daniel Bercovici: Chairman of International Feed Industry Federation (IFIF) นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (TFMA) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ในลำดับต้นๆ ของโลก กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ ได้กำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร (All Food Chain) โดยที่อาหารสัตว์เป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีผลต่อการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ซึ่งมีผลต่อผู้บริโภคด้วย ซึ่งขณะนี้ การแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลขีพกำลังเป็นประเด็นที่สำคัญของโลก และเป็นปัญหามีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาคปศุสัตว์จึงมีเป้าหมายที่จะลดการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2564 มีการดำเนินการกำกับดูแลให้มีการใช้ยาในสัตว์อย่างถูกต้องมาโดยตลอด โดยล่าสุดได้มีการออกกฎหมายที่กำกับดูแลอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed) นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ มีการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม (Prudent use) และมีการดำเนินโครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics; RWA)

การประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ร่วมบรรยายให้ความรู้และร่วมเสวนากับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเกี่ยวข้องและสนใจงานด้านอาหารและอาหารสัตว์ โดยจะเน้นในหัวข้อ “The future of Feed & Food-are we ready” กล่าวถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ทำให้มีการเจ็บป่วยและมีการใช้ยาต้านจุลชีพน้อยลง ตลอดจนการหาทางเลือกอื่นๆ (Alternative) โดยใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (Feed additives) เช่น โปรไบโอติก (Probiotics) และสมุนไพร เพื่อทดแทนและลดการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีความปลอดภัย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ สามารถผลิตปศุสัตว์ที่จะเป็นแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนแก่ผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างเพียงพอและปลอดภัยในอนาคตต่อไป

ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ