กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

โพสต์เมื่อ 11 มี.ค. 62 17:17:07 | 174


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 11 มี.ค. 62 17:17:07

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 11 มี.ค. 62 17:17:07


วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กลุ่มบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ห่างไกลและทุรกันดาร เดิมเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น ต่อมาเริ่มมีการบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพด ประชากรมีฐานะยากจน ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่ 39 โดยเข้าเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 126,969 ไร่ มีประชากรในพื้นที่ส่งเสริม รวม 1,111 ครัวเรือน 5,612 ราย

สภาพภูมิประเทศของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นพื้นที่ภูเขา มีความลาดชันสูงเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรทำไร่หมุนเวียน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้เข้าร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยสำรวจและวางแผนการพัฒนาพื้นที่ ต่อมาได้จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เส้นทางลำเลียง ระบบส่งน้ำชลประทานพร้อมทั้งระบบกระจายน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

ปี พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 493 ไร่ เส้นทางลำเลียง 21 กิโลเมตร ระบบกระจายน้ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 150 ราย และพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนของโครงการหมอดินน้อย 1 โรงเรียน ฟื้นฟูพื้นที่โดยปลูกหญ้าแฝกประมาณ 1ล้านกล้า ปรับปรุงดินกรดจัด ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้โดยขายผลผลิตผ่านตลาดมูลนิธิโครงการหลวงคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และจำหน่ายในพื้นที่มูลค่าประมาณ 2 แสนบาท

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แนะนำให้จัดทำแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายครัวเรือน โดยปรับพื้นที่ให้เกษตรกรปลูกข้าวเพื่อบริโภคในระบบนาขั้นบันได ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ และป่าไม้
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ