กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์เมื่อ 3 มี.ค. 62 17:37:17 | 180


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 3 มี.ค. 62 17:37:17

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การพัฒนาดินเค็มและพื้นที่ดินดานอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 3 มี.ค. 62 17:37:17


วันที่ 2 มีนาคม 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่บ้านตะคร้อ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม โดยสูบน้ำลดระดับน้ำใต้ดินใช้ระบบโซลาเซล ปรับรูปแปลงนาเพิ่มขนาดคันนา เพื่อเก็บน้ำ และใช้ประโยชน์ปลูกยูคาลิปตัสสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินใช้วิธีการไถกลบตอซังและทำปุ๋ยพืชสดเพิ่มอินทรีย์ธาตุอาหารในดินและช่วยลดการแพร่กระจายของเกลือสู่ผิวดิน การปลูกพืชอาคาเซียเพื่อลดความเค็ม ปลูกหญ้าดิ๊กซี่คลุมดินรักษาความชื้น และต้นยูคาลิปตัสเป็นไม้ใช้สอย ทุกวิธีเป็นวิธีการผสมผสานที่เกษตรกรให้การยอมรับและสามารถฟื้นฟูพื้นที่จนปลูกพืชได้ผลดี

พื้นที่ปลูกพืชไร่ อ้อยและมันสำปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปัญหาชั้นดานใต้ดินเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่ประมาณ 1. 6 ล้านไร่ สาเหตุเกิดจากการไถของเครื่องจักร ชั้นดานนี้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช รากหยั่งลึกไม่ได้ส่งผลให้พืชขาดน้ำ และหัวมันเน่าจากน้ำขัง จากการพบปะกลุ่มเกษตรกร ณ พื้นที่เกษตรของนายประกร ประวันทา บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง พบว่าเกษตรกรต้องการการแก้ปัญหาชั้นดาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทดสอบการทำลายชั้นดานโดยใช้หญ้าแฝกที่ระดับความลึกน้อยกว่า 30 ซม. และใชีริบเปอร์ทำลายชั้นดานที่ความลึก 50-70 ซม. พบว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง

จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรรวมถึงการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้นักวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ทำโครงการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่ ดิน น้ำ พืช ตลาด เสนอต่อที่ประชุม อพก. เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ