กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน

โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 62 21:23:37 | 185


รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 27 ก.พ. 62 21:23:37

รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน
รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน
รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน
รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน
รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน
รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน

รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้น ”ขุนพลนักรบดิน” ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน หวังนำความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ผืนดินให้ลูกหลาน

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 27 ก.พ. 62 21:23:37


นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล(Video Conference) กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า การชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยพื้นที่การเกษตรของไทยจำนวนหลายล้านไร่กำลังเผชิญปัญหา จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2545 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ชะล้างพังทลายทั้งหมด 108.88 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ราบ ร้อยละ 70.44 และพื้นที่สูง ร้อยละ 29.56 เมื่อดินถูกชะล้างปุ๋ยธรรมชาติที่เกิดจากระบบนิเวศที่สมดุลก็ถูกชะล้างไปด้วย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อาทิ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ลุ่ม-ดอน รณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง และการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) ได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ CESRA โดยให้ประเทศไทยเป็นผู้นําในการจัดตั้งศูนย์ CESRA เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล การวิจัย และนวัตกรรมด้านทรัพยากรดินของภูมิภาค ส่งเสริมงานวิจัยสร้างเครือข่ายศูนย์วิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลด้านทรัพยากรดิน นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้ง Thai Soil Partnership หรือ TSP เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือไปยัง ASP และทั่วโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน จึงเห็นได้ว่าทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาดินเป็นอย่างมาก

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จึงต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดินอย่างจริงจังโดยจะมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาดิน โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมประมาณ 40 คน มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ วางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เพื่อการพัฒนาดินและหยุดการชะล้างพังทลายของดิน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2564) โดยหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดินในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดการถูกชะล้าง ตลอดทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาดินและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อไป

“ได้มีการกำชับให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งขับเคลื่อน และขยายผล โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชาในเรื่องดิน ที่ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) มาเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาดิน และหยุดการชะล้างของดิน โดยวันดินโลก 5 ธันวาคมในปีนี้ จะทำเรื่องดินให้คนไทยและทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น และแก้ไขได้ด้วยการลงมือทำด้วยความสามัคคีในทุกภาคส่วน จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมกันลงมือหยุดชะล้างพังทลายดินในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อร่วมกันพิสูจน์ให้ทั่วโลกประจักษ์ว่าคนไทยทุ่มเททำเพื่อพ่อหลวง และรักษาแผ่นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานต่อไป” นายวิวัฒน์ กล่าว
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ