กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด

โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 62 16:38:57 | 47


ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 22 ก.พ. 62 16:38:57

ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด  มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด  มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด  มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด  มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด  มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด  มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด  มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด  มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด
ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด

ชาวสวนทุเรียนนนท์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นสุดยอดทุเรียน ที่อร่อยที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และมูลค่าสูงที่สุด

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 22 ก.พ. 62 16:38:57


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานภาคี ลงพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมขั้นตอนการผลิตทุเรียนคุณภาพ ของนายสำเริง สุนทรแสง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ และมีราคาสูงที่สุดในประเทศ โดยมีพื้นที่การปลูกทุเรียนทั้งหมด จำนวน 2,899 ไร่ เกษตรกร 872 ครัวเรือน แต่เนื่องจากพื้นที่สวนทุเรียนต้องประสบกับอุทกภัยเมื่อปี 2554 และได้รับความเสียหายเกือบสิ้นเชิงในทุกพื้นที่ จึงมีการฟื้นฟูการปลุกทุเรียนขึ้นมาใหม่ และต้นทุเรียนอายุยังน้อย ให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ รสชาติ และผลผลิตทุเรียนที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

การฟื้นฟูจึงเป็นนโยบายสำคัญที่ทางจังหวัดนนทบุรี เร่งดำเนินการและผลักดันโครงการฯต่างๆเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตัวอย่างเช่น โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่จังหวัดมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2560 – 2563 วัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์สวนทุเรียนให้อยู่คู่บ้านเมืองนนทบุรี โดยสนับสนุนวิชาการและปัจจัยการผลิตที่ดีและเหมาะสมให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ทุเรียนนนท์ ที่กำหนดให้สวนที่ได้ติดตราสัญลักษณ์ GI ต้องมีพื้นที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี วิธีการปลูก และพันธุ์ที่ปลูกต้องเฉพาะเจาะจง

ซึ่งปัจจุบันพันธุ์ที่รับการขึ้นทะเบียน GI มีดังนี้ พันธุ์ดั้งเดิม เช่น กบแม่เฒ่า กบชายน้ำ ย่ำมะหวาด กำปั่นขาว และกำปั่นพวง สำหรับพันธุ์การค้า เช่น ก้านยาว หมอนทอง ชะนี และกระดุมทอง และปัจจุบันมีเกษตรกรที่ติดตราสัญลักษณ์ GI บ่งบอกความเป็นทุเรียนนนท์ที่มีคุณภาพแล้ว จำนวน 27 ราย มีทุเรียน GI ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2560 รวม 771 ลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพียงสวนเก่าที่ให้ผลผลิต จึงยังให้ผลผลิตไม่เต็มที่ของพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด ซึ่งประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI ก็เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภค ป้องกันการแอบอ้างทุเรียนจากแหล่งอื่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย และคาดการณ์ว่าในปีนี้ จากการสำรวจมีต้นทุเรียน 762 ต้น ที่จะให้ผลผลิตกว่า 1,495 ลูกออกจำหน่าย

โดยจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้รู้จักและเข้าใจในทุเรียนนนท์ และที่มาของทุเรียนนนท์ที่กล่าวขานกันมายาวนาน ด้วยคุณภาพ และความอร่อย มีการออกร้านจำหน่ายทุเรียนนนท์(GI) จากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนมาจำหน่ายเองภายในงานนี้ด้วย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ