กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย

โพสต์เมื่อ 10 ก.พ. 62 11:42:12 | 83


“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 10 ก.พ. 62 11:42:12

“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย
“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย

“ระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย

โพสต์โดย prmans เมื่อ 10 ก.พ. 62 11:42:12


“จังหวัดระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี” ชวนช้อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน หวังสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดงาน “โครงการเที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย” มีผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

โดยว่าที่ร้อยตรี พิรุณ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและมุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ ในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จ.ระยอง ให้เป็นที่รู้จักทำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

โครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOPนวัตวิถี” ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง โดยเลือกเยี่ยมชม 20 จุดท่องเที่ยว ใน 8 อำเภอจากทั้งหมด 40 หมู่บ้าน รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนสร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย

เส้นทางดังกล่าวประกอบด้วย เส้นทางที่ 1: “ท่องเที่ยวเศรษฐกิจตามเส้นทาง EEC”ที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอนิคมพัฒนา เส้นทางที่ 2: “ท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์วิถีชาวเล” ที่อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองและอำเภอแกลง เส้นทางที่ 3: “ท่องเที่ยว อารยธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ” ที่อำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์และอำเภอปลวกแดง

“ขอเชิญชวนประชาชนมาสัมผัสบรรยากาศจุดท่องเที่ยวทั้ง 40 หมู่บ้านของจังหวัดระยองที่จะมีเอกลักษณ์และสินค้าเฉพาะตัว มาช่วยกันสนับสนุนสินค้าภายในชุมชน เพื่อสร้างการกระจายรายให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนได้อย่างแท้จริง” ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ กล่าว

นายประเมิน อุมา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวถึงเส้นท่องเที่ยวชุมชนว่า เส้นทางที่ 1 "ท่องเที่ยวเศรษฐกิจตามเส้นทาง EEC" รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ตามด้วยเส้นทางที่ 2 "ท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์วิถีชาวเล" สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง เดินเที่ยวชุมชนที่ทำประมงเชิงอนุรักษ์ ชุมชนประมงเก่าแก่ของจังหวัดระยอง เชื่อมต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล เป็นแหล่งทำประมงพื้นบ้านและประมงน้ำลึกของชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ไว้

และเส้นทางที่ 3 "ท่องเที่ยว อารยธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ" การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองที่เน้นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

การจัดโครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี” ในครั้งนี้ เพื่อให้ชาวระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาลองสัมผัสการท่องเที่ยวแบบชุมชน ชมความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปี
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !