กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

โพสต์เมื่อ 24 ม.ค. 62 21:05:59 | 111


รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 24 ม.ค. 62 21:05:59

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 24 ม.ค. 62 21:05:59


นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิหาสกิจควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บ้านโนนสว่าง โนนอุดม ตําบลนาหว้า อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณกระบือในระบบการผลิต เพื่อปกป้องพันธุ์กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน มีระยะเวลาดําเนินการในปี 2558 – 2565 (8 ปี ) เป้าหมาย 5,000 ราย (ทั่วประเทศ) ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ 1) หญ้าแพงโกล่าแห้ง จำนวน 400 ก้อน 8,000 กิโลกรัม 2) ยาถ่ายพยาธิ จำนวน 150 ขวด 3) วิตามิน จำนวน 150 ขวด และ 4) น้ำเชื้อกระบือ จำนวน 500 โด๊ส พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

นายลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มวิหาสกิจควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เดิมคือหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย บ้านโนนอุดม บ้านโนนสว่าง เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงควายมากและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จนเกิดกลุ่มอาชีพเลี้ยงควายของอําเภอ และมีการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ในปี 2540 ได้รับงบประมาณหมวดอุดหนุน จํานวน 350,000 บาท ในปี 2547 และเคยเข้าประกวดได้รับรางวัลหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนากระบือระดับประเทศ

ทั้งนี้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 13 กลุ่ม ๆ ละ 10 ราย รวม 130 ราย ประกอบด้วย อ.อุบลรัตน์ 1 กลุ่ม อ.บ้านฝาง 1 กลุ่ม อ.หนองเรือ 1 กลุ่ม อ.หนองนาคำ 1 กลุ่ม อ.ชุมแพ 1 กลุ่ม อ.สีชมพู 1 กลุ่ม อ.น้ำพอง 2 กลุ่ม อ.บ้านไผ่ 2 กลุ่ม และ อ.ภูเวียง 3 กลุ่ม เกษตรกรมีแม่กระบือเดิม รวม 138 ตัว และแม่กระบือใหม่ 259 ตัว ลูกเกิด 361 ตัว (เพศผู้ 158 ตัว และเพศเมีย 203 ตัว) ปัจจุบันมีกระบือรวมทั้งสิ้น 758 ตัว สำหรับบ้านโนนสว่าง-โนนอุดม มีเกษตรกรเลี้ยงกระบือ 47 ครัวเรือน จํานวนกระบือทั้งสิ้น 1,200 ตัว แปลงหญ้าจํานวน 270 ไร่ และภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ มีจํานวนกระบือทั้งสิ้น 249 ตัว พ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 81 ตัว กระบือสาว 55 ตัว ลูกกระบือ 112 ตัว
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ