กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์

โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 61 16:55:22 | 44


ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 27 พ.ย. 61 16:55:22

ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์
ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์

ต้นแบบสุดยอดจังหวัดสะอาด “ลำพูน” พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 รักษาแชมป์

โพสต์โดย prmans เมื่อ 27 พ.ย. 61 16:55:22


“ที่ไหนไม่สะอาด คนก็ขยาดจะไปเที่ยว” คำพูดนี้คงเป็นเรื่องจริงอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะในปัจจุบันการสร้างแรงดึงดูดให้คนไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เรื่องสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งคงหนีไม่พ้นความสะอาด ยิ่งประเทศไทยตอนนี้ “การท่องเที่ยว” นับเป็นแม่เหล็กหลักในการดูดรายได้เข้าสู่ประเทศ การจะพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแห่ง จำต้องคำนึงเรื่องของความสะอาดมาเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างความประทับใจสำหรับผู้เดินทางไปเยือน

ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หรือจังหวัดสะอาดในระดับประเทศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดในกลุ่มของจังหวัดขนาดเล็กและได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2560 ทำให้เมื่อไม่นานมานี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยกคณะไปตรวจราชการและประกาศให้ลำพูนเป็นจังหวัดสะอาด และปราศจากโฟม(No Foam) เป็นโครงการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวันจังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ 2 ปีซ้อน เพื่อหวังปั้นให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัล จังหวัดสะอาด ต่อเนื่องมา 2 ปีนั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ทำให้คนลำพูนเดินหน้ารักษารางวัลนี้ไว้ให้ได้ในปีต่อๆ ไป โดยทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งบ้านวัดโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินการในทุกอำเภอ คัดแยกขยะมาตั้งแต่ปี 2547 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รณรงค์ให้ประชาชนทุกชุมชนคัดแยกขยะบนพื้นฐานหลัก“3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” (3Rs: Reduce Reuse และ Recycle) โดยมีแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ “ต้นทาง” คือลดปริมาณและส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง ก็คือทุกหลังคาเรือน ทุกชุมชน “กลางทาง” คือ การจัดระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และ “ปลายทาง” คือ ขยะมูลฝอยต้องถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักโดยลำพูนเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็น “จังหวัดสะอาด” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตามแนวทางประชารัฐ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาบริหารจัดการร่วมกัน เช่น 1.การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง 2.การทำความตกลงกับร้านค้าต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยาก และมีผลกระทบกับสุขภาพ การคัดแยกขยะเปียกในศูนย์อาหาร ร้านค้า สถานประกอบการ 3.การขับเคลื่อนงานของจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยเป็นแกนนำร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อจัดการขยะในชุมชนเป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2559 – 2560 จังหวัดได้เร่งดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ทำให้ปริมาณขยะลดลง มีชุมชน / หมู่บ้าน ต้นแบบการจัดการขยะ 295 แห่ง , มีการจัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย ใน 608 หมู่บ้าน , มีการจัดการขยะติดเชื้อและขยะจากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการ มีการดำเนินโครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและขยะเปียก เป็นผลให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัล “ จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ “ในที่สุด และในปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มีโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No FOAM) ” เป็นโครงการต่อยอด เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนยังคงเป็นเมืองสะอาดระดับประเทศ และจะกระตุ้นให้จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดลำพูนได้ร่วมกันลดปัญหาขยะล้นเมือง สิ่งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหันมาเยี่ยมชมจังหวัดสะอาดอย่างลำพูน กันมากขึ้น

“นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเมื่อคราวที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูนว่า เมืองลำพูนเป็นเมืองที่ได้รับรางวัลเมืองสะอาดและได้รางวัลสองปีซ้อนจึงขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ และเดินหน้าต่อไปเป็นเมืองไร้โฟม เป็นจังหวัดที่มีความสะอาดที่สุดของประเทศไทย เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะจะหลั่งไหลเดินทางเข้ามายังเมืองลำพูนไม่ขาดสาย และเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป” ผวจ.ลำพูน กล่าว
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ