กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 61 21:45:19 | 50


กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 6 พ.ย. 61 21:45:19

กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมการข้าวจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 6 พ.ย. 61 21:45:19


ปัจจุบันในตลาดการขายข้าว มีสินค้าข้าวหลากหลายสายพันธุ์ มีการสีแปรรูปแบบต่างๆ ทั้งข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวขาว ทำให้ยากต่อการตรวจสอบด้วยตาเปล่าว่าสินค้าข้าวชนิดนั้นที่ซื้อมาเพื่อบริโภคได้มาจากผลผลิตจากข้าวที่เป็นพันธุ์แท้หรือไม่ เพราะถ้าหากได้สินค้าข้าวที่มีการปลอมปนแล้ว คุณสมบัติเฉพาะของข้าวพันธุ์แท้ เช่น กลิ่น รสสัมผัส ความนุ่มก็จะหายไป ในขณะที่ผู้บริโภคต้องเสียเงินซื้อข้าวเต็มจำนวนแต่ไม่ได้คุณภาพตามคาดหวัง

ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ทางกรมการข้าวจดทะเบียนเป็นเจ้าของ เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการรับรองสินค้าข้าวที่จำหน่ายของผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตว่ามีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย ตรงตามพันธุ์ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยนิยามของ ข้าวพันธุ์แท้ หมายถึง ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวขาวที่แปรรูปมาจากพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวประกาศ กำหนด และได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ จากกรมการข้าวเท่านั้น
โดยเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้นี้จะเป็นรูปข้าวหลามตัดสีเขียวขาว สื่อถึงความหมายการรวมตัวของชาวนาเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ เนื่องจากว่าการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้นี้ได้ ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มีการผลิตที่ได้มาตรฐานข้าว GAP หรือมาตรฐานอินทรีย์ ขอบข่ายแปรรูปคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว

ทั้งนี้กรมการข้าวได้กำหนดให้พันธุ์ข้าวที่สามารถขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ได้ จำนวน 12 พันธุ์ ได้แก่ ข้าว กข 46 กข 15 กข 21 กข 43 กข 59 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 80 ขาวดอกมะลิ105 ทับทิมชุมแพ สังข์หยด มะลินิลสุรินทร์ และข้าวเหนียวลืมผัว โดยในขณะนี้พันธุ์ข้าว กข 43 มีผู้ประกอบการผ่านการพิจารณาได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ จำนวน 10 ราย อาทิ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ตกลงซื้อขายข้าว กข 43 ซึ่งผลิตจากโครงการนาแปลงใหญ่ที่ผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และต้องผ่านการคัดบรรจุจากโรงสี GMP จนได้ข้าวสารมาตรฐาน Q ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดว่าจะต้องรักษามาตรฐานการผลิตตั้งแต่การผลิตจนแปรรูป ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าข้าวที่เป็นพันธุ์แท้

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ที่ผู้ประกอบการได้มานั้น จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของชาวนาให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ว่างไว้ ด้วยความใส่ใจการผลิตข้าวของชาวนา และมีการวางแผนบริหารจัดการที่เป็นระบบแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีหัวใจหลักคือการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต โดยมีการรวมกลุ่มชาวนาให้เกิดความเข้มแข็ง มีอำนาจต่อรองทางการค้า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นการยกระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้น ด้วยราคาข้าวที่เป็นธรรม และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่า ข้าวที่เลือกซื้อไปบริโภคนั้น เป็นข้าวที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพตรงตามสายพันธุ์ ไม่มีข้าวสายพันธุ์อื่นปลอมปน คุ้มค่าเงิน และความตั้งใจของผู้บริโภคที่จะซื้อหาข้าวพันธุ์แท้นั้นมาบริโภคด้วย
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ