กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”

โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 61 13:16:09 | 31


หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 10 ต.ค. 61 13:16:09

หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”
หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”

หนุนเยาวชนต้นแบบผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018”

โพสต์โดย prmans เมื่อ 10 ต.ค. 61 13:16:09


ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น เนื่องจากได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการเตรียมพร้อมที่จะเป็น “ทรัพยากรมนุษย์” ในอนาคต อีกทั้งมีองค์กร หน่วยงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ด้วย ล่าสุด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) หรือเฟรชชี่ ผ่านเวที “BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018” ณ สถาบันการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้

อ.ณัฐกรณ์ กานคาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในฐานะประธานจัดงานครั้งนี้เผยว่า รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ท่านคณบดี ได้เห็นชอบกับการจัดกิจกรรม BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018 ซึ่งได้จัดมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือเฟรชชี่ ซึ่งเพิ่งจะเข้ามาเรียนในสถาบันระดับอุดมศึกษา กับ รุ่นพี่ชั้นปีต่าง ๆ และคณาจารย์ เป็นการลดช่องว่างในเบื้องต้น อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานในการสร้างต้นทุนที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ที่จะอยู่ในรั้วสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยอีก 4 ปี ให้พวกเขาได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

“โดยกิจกรรมจะเป็นการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบในประเภทต่าง ๆ ให้เป็นบุคคลตัวอย่างในดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนในสถาบันครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนแล้วยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายที่นักศึกษาควรจะเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพราะในชีวิตจริงเราต้องอยู่ร่วมในสังคมภายนอก ที่ต้องพบเจออะไรอีกมากมาย การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคอนเนกชั่นที่ดี จะช่วยเป็นเกราะคุ้มกันให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

คุณอรอนงค์ ปัญญาวงค์ นางสาวไทย ปี 2535 ในคณะกรรมการ กล่าวว่า เชื่อว่าทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมา ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่ดีต่อสถาบันการศึกษา และโดยเฉพาะนักศึกษา อยากให้นักศึกษาได้ชีวิตให้คุ้มค่าตลอดระยะเวลาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ เพราะเมื่อโอกาสและเวลามาถึงหากเราไม่ไขว่คว้าก็จะเลยไปไม่หวนกลับ แล้วเราจะมานึกเสียดายในภายหลัง อยากเห็นเยาวชนไทยพร้อมที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ ตลอดจนพร้อมที่จะดำเนินในโลกยุคดิจิตัลได้อย่างมีความสุข

โบ้ท-ปกรณ์ชัย วิชญาศิริ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง ผู้ได้รับตำแหน่ง Freshy Boy 2018 กล่าวว่า จากการประกวด Freshy Boy&girl 2018 นั้นทำให้ได้ประสบการณ์ที่ดี มีการพัฒนาบุคลิกภาพดีขึ้น ได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ พี่ๆ ต่างสาขาและทำให้รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเองในสถาบันแห่งนี้. และน้อง Boat ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะต้องตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดีๆ จบไปแล้วจะได้มีงานทำที่ดี อยากให้พ่อแม่สบาย และอยากส่งมอบโอกาสให้น้องๆที่ด้อยโอกาสโดยการมอบทุนการศึกษาต่อไปในอนาคตครับ

มุก-ชนัญญา สุขอิ่มเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ผู้ได้รับตำแหน่ง Freshy Girl 2018 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้รู้จักการเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้น และพร้อมที่จะทำหน้าที่ตัวแทน Freshy ทุก ๆ คน และน้องมุกได้ตั้งเป้าหมายว่า จะตั้งใจเรียนให้จบมุ่งหวังเกียรตินิยม และอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหลังเรียนจบ

แอ้น-อธิชา จ้อยอิ่มศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ผู้ได้รับตำแหน่ง Freshy Ladyboy 2018 กล่าวว่า วันประกวดรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ได้ทำอะไรที่สนุกได้สาระต้องแข่งขันกับตนเอง และทำให้ได้ประสบการณ์ ซึ่งเป็นเวทีแรกของการประกวด มีคนรู้จักทักทายเรามากขึ้น และที่สำคัญได้รับความรักจากคนรอบข้าง ในอนาคตอยากจะประกวด Miss Tiffany และการได้มาเรียนที่นี้จะตั้งใจเรียนให้จบ ไม่เป็นภาระของพ่อแม่และจะเลี้ยงดูพ่อแม่และตัวเองให้ได้

เอิร์ธ-ก้องภพ ทองมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ผู้ได้รับตำแหน่งทูตวัฒนธรรมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561 กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้ทำให้ผมได้ประสบการณ์ที่ดี และได้แสดงความสามารถ ผมไม่คาดฝันเลยว่าได้จะได้มาประกวด และได้รับรางวัล ก็รู้สึกดีใจและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ การมาเรียนที่นี้จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด เป้าหมายคือการรับพระราชทานปริญญา และในอนาคตอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับ

ฟรานซ์ -คลธวัลย์ คนหาญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี ผู้ได้รับตำแหน่งทูตวัฒนธรรมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561 กล่าวว่า แม้เวทีการประกวดในครั้งนี้จะไม่ใหญ่มาก แต่เป็นเวทีที่ทำให้ฟรานซ์ได้ก้าวกระโดดประสบความสำเร็จไปอีกขั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฟรานซ์มั่นใจและกล้าแสดงออกได้รู้จักเพื่อนๆต่างสาขา และการที่ได้มาเรียนที่นี่มีเป้าหมายว่าจะต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ได้รับปริญญาพร้อมเพื่อนๆ ในอนาคตอยากทำงานในวงการบันเทิง จะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบาย

สำหรับกิจกรรม BUSIT CPC Freshy Boy and Freshy Lady Boy 2018 ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมงาน คุณอรอนงค์ ปัญญาวงค์ นางสาวไทย ปี 2535,คุณปิ่นศิริ ศิริปิ่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศิลปิน SMD 1987,คุณนันท์นภัทร เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดและความงาม และ คุณจุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวบางกอกทูเดย์และนิตยสาร Bangkok Wealth & Biz พร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุน อาทิ เครื่องสำอางเอ็มทีไอ (MTI),สถาบันพัฒนาศิลปิน SMD 1987,สำนักข่าวบางกอกทูเดย์,MICHELIN และ วี-เม็น (V-MEN)

ข้อมูลบางส่วน/ภาพ : BUSIT
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ