กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

"KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS" กิจกรรมสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม

โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 61 11:25:26 | 47


"KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS" กิจกรรมสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 28 ส.ค. 61 11:25:26

"KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS" กิจกรรมสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม
KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS
KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS
KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS
KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS
KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS
KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS
KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS
KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS

"KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS" กิจกรรมสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม

โพสต์โดย prmans เมื่อ 28 ส.ค. 61 11:25:26


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน "KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS" ในคอนเซ็ปต์ "พอเพียง มีวินัยสุจริต จิตอาสา" ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย อ.ชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และ อ.น้ำฝน บัวทอง อาจารย์แผนกกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับคณะกรรมการประกอบด้วย ทีมนักเขียนและวิทยากร “วินทุกเว(ที) Ways to win” ครูปิ่น-ปิ่นศิริ ศิริปิ่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศิลปิน SMD 1987,อ.ปุ๋ย-อนุรี อนิลบล กรรมการบริหาร บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MTI) ซึ่งในการสนับสนุนของรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง MTI ,ครูหนุ่ม-นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดและความงาม และ ครูบ๊อบ-จุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ และ นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz รวมทั้ง ครูปิง-เศรษฐพิชฌ์ อ๋องสุวรรรณ ผู้อำนวยการ Settapich Perfroming Arts Academy, อ.ณัฏฐธิดา เริงธนพิบูลย์ และ วสันต์ งามกระจ่าง ช่างภาพอิสระ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้เข้าประกวดในช่วงเก็บตัวในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ บุคลิกภาพ,การเดิน,การพูด,การแสดง,การแต่งหน้า-การแต่งกาย และ การถ่ายภาพจาก กฤช ยอดเดชา ช่างภาพอิสระและเจ้าของโครงการนางงามในดวงใจ
ซึ่งผลการตัดสิน KBU 2018 SMART BOYS ได้แก่ น้องคิว-ธนากรณ์ นรสิงห์ คณะนิเทศศาสตร์ และ KBU 2018 SMART GIRLS ได้แก่ น้องนิสรีน-ณัฐกุล หมุดประภากร จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
การจัดกิจกรรม "KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS" ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนการปลูกฝังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือ เฟรชชี่ มีความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสังคมไทย และวัฒนธรรมอันดีของชาติ ให้รู้จักเคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนต่อไป
อีกทั้งยังเตรียมพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้และความสามารถสูงในสาขาอาชีพต่าง ๆ ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักค้นคิด นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเข้าร่วมแก้ไข และสร้างสรรค์ตนเอง อีกทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าวิทยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน สามารถปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
น้องคิว-ธนากรณ์ นรสิงห์ KBU 2018 SMART BOYS กล่าวว่า การที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น KBU 2018 SMART BOYS นั่นหมายถึงการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่แค่ ในช่วงที่เรียนปี 1 เท่านั้น หากแต่ความรับผิดชอบจะอยู่กับเราต่อไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา อีกทั้งจะต่อยอดไปจนถึงชีวิตการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอนาคตด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ว่า “จุดแสงสว่างแห่งปัญญาระดับอุดมศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใสของนักศึกษา”
น้องนิสรีน-ณัฐกุล หมุดประภากร KBU 2018 SMART GIRLS กล่าวเสริมว่า สิ่งที่บ่งบอกถึงหน้าที่ของทีม KBU 2018 SMART BOYS & GIRLS ทั้ง 10 คน รวมถึงเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมโครงการประกวด นั่นคือเป็นไปตามหลักปณิธาน 3 ประการในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพคือ 1.คุณค่า ประกอบด้วยศิลปวิทยา สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ 2.คุณธรรม ประกอบด้วยจริยธรรม มโนธรรม เคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ 3.คุณประโยชน์ ประกอบด้วยความเสียสละ พร้อมอุทิศตนเพื่อสร้างและพัฒนาสังคม ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามคอนเซ็ปต์ของการประกวดในครั้งนี้คือ “พอเพียง มีวินัยสุจริต จิตอาสา”
ภาพ : ทีมงานชบาพิกเจอร์ กฤช ยอดเดชา และ วสันต์ งามกระจ่าง
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ