กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 61 20:33:28 | 62


จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 30 ก.ค. 61 20:33:28

จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

โพสต์โดย prmans เมื่อ 30 ก.ค. 61 20:33:28


จ.อุบลฯ พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน
ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ดีเดย์ประกาศเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน พร้อมกันภายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ‘ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน’ ก่อนชวนนักท่องเที่ยวเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้และสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในเส้นทางต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่น วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ตลอดจนธรรมชาติที่สวยงาม สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่ชุมชน เพื่อสร้างงานและรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่ในเส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้และเส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนได้รวมพลังสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน มีการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การทำสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน การสร้างเส้นทางและออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้าง ‘นักเล่าเรื่อง’ (Story Teller) ของชุมชนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า น่ารู้ น่าภูมิใจของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว โดยอาจจะเป็นปราชญ์ชุมชน คนเก่าแก่ รวมถึงมัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น
โอกาสนี้ จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมแล้วกับการเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง 7 อำเภอ 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
เส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้
1. อำเภอน้ำยืน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโดมประดิษฐ์
- บ้านหนองขอน หมู่ที่ 5 ตำบลโดมประดิษฐ์
- บ้านหนองขอนพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลโดมประดิษฐ์
2. อำเภอบุณฑริก มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน
3. อำเภอนาจะหลวย มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย
4. อำเภอสิรินธร มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านโนนหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมคำสร้อย
เส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง
5. อำเภอโพธิ์ไทร มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน
6. อำเภอนาตาล มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน
7. อำเภอโขงเจียม มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านตามุย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่
- บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง

“เรามุ่งเน้นให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นถิ่น การเพิ่มเสน่ห์ให้กับวิถีชีวิตในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่น เครื่องดื่มสมุนไพร การแสดงพื้นบ้าน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เพื่อขยายการเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเช็คอินได้ตลอดทั้งปี ตามสโลแกนของโครงการ OTOP นวัตวิถี ‘แอ่งเล็ก...เช็คอิน’ เพื่อส่งต่อเรื่องราวที่มีเสน่ห์ของชุมชนออกไปในวงกว้าง ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเหนือสิ่งอื่นใดคือสร้างความรักความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้ชุมชนเติบโตเข้มแข็งอย่างมั่นคง” นายมงคลกล่าว
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ณ พื้นที่เป้าหมายใน 7 อำเภอตลอดเดือนสิงหาคมนี้
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !