กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”

โพสต์เมื่อ 9 มี.ค. 61 17:04:25 | 96


“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย dreampr เมื่อ 9 มี.ค. 61 17:04:25 จาก URL นี้ : “น้องปริ๊นท์เตอร์” ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาสทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”

“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”
“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”

“น้องปริ๊นท์เตอร์”ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาส ทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”

โพสต์โดย dreampr เมื่อ 9 มี.ค. 61 17:04:25


เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ 2561 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ได้จัดกิจกรรมการประกวด(รอบตัดสิน) "กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5" เนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 และเป็นกุลบุตร กุลธิดา คู่แรกในประเทศไทย เพื่อคัดสรรหาบุคคลต้นแบบ ที่มีบุคลิกภาพที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายทางศีลธรรม และมีจิตใจที่ดี ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้มาร่วมเป็นทูต ทางด้านศีล 5 ทางพระพุทธศาสนาให้กับทางคณะสงฆ์เพื่อเป็นต้นแบบในการดำรงไว้ซึ่งศีล 5 และ ทำหน้าที่รณรงค์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” (ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะ 20 ปี) โดยมีพระพรหมเสนาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะฯ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้

และในโอกาสงานนี้ “น้องปริ้นท์เตอร์” ด.ญ.ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ ได้รับโอกาสทำหน้าที่จิตอาสารับลงทะเบียนผู้สมัครประกวดกุลบุตร กุลธิดา ศีล 5 และช่วยต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและเชิญรางวัล มอบให้แก่ผู้ได้รับรางวัล จึงได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการจัดงาน ให้ได้รับสายสะพาย เยาวชนต้นแบบ ศีล 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล โดยน้องปริ้นท์เตอร์ขอบคุณผ่านสื่อไปยัง ท่าน ดร.สุทธิลักษณ์ สุทธิ , ท่านดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณจริยา รอดเที่ยง , คุณเนตรทราย และคณะกรรมการทุกท่าน

พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณท่านพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราม มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบศีล 5 และมอบเงินรางวัลและสร้อยคอเลี่ยมพระพุทธมหาชนกให้เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

งานนี้น้องปริ้นท์เตอร์ ยังได้รับโอกาสเฝ้าต้อนรับคณะผู้บริหารช่อง 3 คุณปอ และ คุณแซค รายการ TV. 360 องศา นอกจากนี้ สมเด็จพระสังฆนายก ประมุขสงฆ์ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้มาเสด็จเยือนช่อง 3 และได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ พระพร และร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยมีเจ้าคณะจังหวัดมัณฑเลย์ นักข่าวเมียร์มาร์ ตามเสด็จในการนี้อีกด้วย ซึ่งในพิธีมีคุณประชุม มาลีนนท์ ประธานบริษัทฯ เครือช่อง 3 มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคุณปอและพี่แซค พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทีวี 360 องศา บรรณาธิการและพนักงานเข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

ต่อมาหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาวราราม ประธานโครงการขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์ฯ ได้เดินทางมามอบรางวัลในงานประกวดกุลบุตรกุลธิดาศีล ๕ อาทิ ถ้วยรางวัล เงินรางวัลและมอบสร้อยคอเลี่ยมพระพุทธมหาชนกให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับรางวัลอีกด้วย โดยมีท่านดร.สุทธิลักษณ์ สุทธิ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ท่าน ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ รองฯ และคณะเข้าร่วมเข้าเฝ้ารับ/ส่งเสด็จ และร่วมมอบรางวัลและแถลงข่าวการประกวดกุลบุตรกุลธิดาศีล ๕ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์


เครดิตจาก : “น้องปริ๊นท์เตอร์” ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มอบโอกาสทำหน้าที่จิตอาสาผู้สมัครประกวด“กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5”คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ