กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก
มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”

โพสต์เมื่อ 28 ธ.ค. 59 11:18:06 | 59


มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย charitacha เมื่อ 28 ธ.ค. 59 11:18:06 จาก URL นี้ : Extravaganza PR

มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”
มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”
มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”
มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”
มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”
มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”

มูลนิธิเอสซีจี จัดงานประกาศผล Young Thai Artist Award 2016 พร้อมชวนชมนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี”

โพสต์โดย charitacha เมื่อ 28 ธ.ค. 59 11:18:06


"งานด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม นั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทย ได้สืบไป" ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วังท่าพระ วันที่ 12 ตุลาคม 2513
มูลนิธิเอสซีจีตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ และความสำคัญของเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ Young Thai Artist Award ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถด้านศิลปะถึง 6 สาขาได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยการประกวดนี้ได้ชื่อว่าเป็นเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ได้เจียระไนเพชรเม็ดงามประดับวงการศิลปะไทย
และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในฐานะองค์อัครศิลปินซึ่งเป็นพระราชสมัญญาที่ปวงชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวาย มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับศิลปินและยุวศิลปินจัดนิทรรศการและการแสดงพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี” เพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระองค์ผ่านผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าทั้งในด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการศิลปะและศิลปิน ทรงดำรงพระองค์ในฐานะองค์อุปถัมภ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย ทรงศึกษาค้นคว้า และทรงสร้างสรรค์ผลงานด้วยพระองค์เองมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เริ่มมีผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ต่อมาจึงได้ทรงงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ เรือใบฝีพระหัตถ์ และพระราชนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง อันสะท้อนให้เห็นพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในสรรพศิลป์ทั้งปวง เหล่าศิลปินจึงพร้อมใจเทิดพระเกียรติในนิทรรศการพิเศษครั้งนี้ผ่านผลงานศิลปะ เพื่อบอกเล่าถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการพิเศษในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของศิลปินและยุวศิลปินทุกคนที่ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อวงการศิลปะไทย สำหรับมูลนิธิเอสซีจี เราได้น้อมนำพระบรมราโชวาทในการส่งเสริมศิลปะมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนเยาวชนไทยมากว่า 1 ทศวรรษ ผ่านโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และหน่วยงานที่ทำงานด้านศิลปะ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำให้น้องๆ เยาวชนตื่นตัวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยปีนี้มีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าชิงชัยกว่า 415 ชิ้น และได้รับการคัดเลือกจนเหลือ 36 ชิ้น ซึ่งผลงานเหล่านี้จะร่วมแสดงในนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ”
มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยังคงสร้างมาตรฐานการประกวดด้านศิลปะในประเทศให้มีระดับสูงทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งทุกผลงานได้รับการการันตีคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศกว่า 80 ชีวิต อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศาสตราจาย์เดชา วราชุน รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ ครูสังคม ทองมี อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง และคุณนนทรีย์ นิมิบุตร เป็นต้น โดยในปีนี้มีผลงานยอดเยี่ยมทั้ง 6 สาขาจากฝีมือสร้างสรรรค์ของเยาวชนไทย ที่ได้รับการยอมรับว่าเปี่ยมเสน่ห์ มีอัตลักษณ์ โดดเด่นด้วยพลังสร้างสรรค์ ดังนี้

• ศิลปะ 2 มิติ (Two-Dimensional Art) ได้แก่ ลันชฺ (LUNCH)
โดย นายกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ
กรรมการสาขาศิลปะ 2 มิติ ได้ให้ความเห็นถึงผลงานยอดเยี่ยมว่า “ผลงานชิ้นนี้แสดงวัฒนธรรมพื้นๆ ของวิถีชิวิตสังคมไทยปัจจุบัน ศิลปินเจ้าของผลงานมีฝีมือสูงสามารถตอบสนองความคิดได้อย่างชัดเจน”

• ศิลปะ 3 มิติ (Three-Dimension Art) ได้แก่ เมื่อฉันมองออกไป (When look out)
โดย นายอภินันท์ อินทกูล
กรรมการสาขาศิลปะ 3 มิติ ได้ให้ความเห็นถึงผลงานยอดเยี่ยมว่า “ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีความสอดคล้องระหว่างความคิดและรูปทรงที่สัมผัสกันอย่างลงตัว จากความคิดในวัยเด็กที่เห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมีขนาดใหญ่และเมื่อเติบโตขึ้น สิ่งที่เห็นกำลังจางหายไป ความชัดเจนของสิ่งแวดล้อมที่เห็นมีความเป็นจริงและสมบูรณ์มากขึ้น และความเป็นวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์ของเนื้อไม้ที่มีการเข้าลิ่ม เข้าเดื่อยไม้ได้อย่างลงตัวและแข็งแรง”

• ภาพถ่าย (Photography) ได้แก่ จักรวาลในโหลแก้ว (Aquarium)
โดย นายหฤษฎ์ ศรีขาว
กรรมการสาขาภาพถ่าย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลงานยอดเยี่ยมว่า “มุมมองและเทคนิคที่อาศัยการเลือกจังหวะ เวลา พื้นที่ ทำให้เห็นสภาวะทางความคิดที่มีต่อความทรงจำ ความสามารถนำเสนอภาพที่มีการใช้ภาษาเชิง Poetic Value ที่กระตุ้นจินตนาการผ่านภาพถ่ายในรูปลักษณ์ของความเหนือจริง ผลงานนำเสนอวิธีการอุปมาอุปไมยที่พยายามอธิบายถึงเนื้อหาที่เป็นเรื่องความทรงจำโดยการใช้วิธีการทับซ้อน จักรวาล ดวงดาว ท้องฟ้า ที่เชื่อมโยง คือ เวลา ระยะทาง บนภาพปรากฏของเด็กๆ กับสถานที่ (โรงแรมม่านรูด) ภาพเชื่อมโยงคือความคิดและความรู้สึกขัดแย้งและคลุมเครือในความไร้เดียงสาของเด็กๆ กับความเป็นสถานที่ ชุดนี้สามารถนำเสนอความสามานย์ของพื้นที่กับความ ไร้เดียงสา”

• ภาพยนตร์ (Film) ได้แก่ 83 ซอยศูนย์วิจัย 14
โดย นายธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร
กรรมการสาขาภาพยนตร์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลงานยอดเยี่ยมว่า “เรื่องนี้ถือได้ว่ามีความ โดดเด่นในแง่ของไอเดียในการนำเรื่องในครอบครัวมาถ่ายทอดด้วยวิธีการทางภาพยนตร์ได้ดีเยี่ยมทั้งในแง่ของการเล่าเรื่องด้วยภาพ บทภาพยนตร์และการถ่ายทอดด้วยภาพ แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างได้ใช้ความรู้ ปัญญา ความเข้าใจในศิลปะภาพยนตร์และถ่ายทอดออกมาได้อย่างปราดเปรื่องและลึกล้ำทางความคิด”

• การประพันธ์ดนตรี (Music Composition) ได้แก่ สตริงควอเตท หมายเลข 0
โดย นายวิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ
กรรมการสาขาการประพันธ์ดนตรี ได้ให้ความเห็นถึงผลงานยอดเยี่ยมว่า “ผลงาน String Quartet No.0 ของวิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ มีจุดเด่นในการออกแบบโครงสร้างที่ใช้ความหลากหลายในลีลาและน้ำหนักที่ต่างกันของคีตลักษณ์ ทำให้มีความโดดเด่นกว่าชิ้นอื่นและสามารถดึงดูดความสนใจของกรรมการโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผลงานยอดเยี่ยม”

สำหรับในปีนี้ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาวรรณกรรม
มูลนิธิเอสซีจียังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง โดยนอกจากยุวศิลปินผู้รับรางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท แล้ว ยังมีโอกาสได้เดินทาง ทัศนศึกษาสัมผัสศิลปะระดับโลก เพื่อเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางศิลปะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต และสำหรับผู้ได้รับรางวัลดีเด่นได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

และเพื่อเป็นเกียรติประวัติของน้องๆ ยุวศิลปินไทยทั้ง 6 สาขาที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่สมเป็นเลือดใหม่แห่งวงการศิลปะไทย ให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสชื่นชมความงดงามของศิลปะ มูลนิธิฯ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดีเด่นโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ร่วมกับนิทรรศการพิเศษ “เทิดไท้อัครศิลปิน ร้อยศาสตร์ศิลป์แห่งความภักดี “ ณ ห้องนิทรรศการ 1 – 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 586 5214 หรือ www.scgfoundation.org และร่วมติดตามความคืบหน้าได้ที่www.facebook.com/YoungThaiArtistAward


เครดิตจาก : Extravaganza PRคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
คลิปวิดีโอน่าสนใจอื่นๆ