ชมภาพทะเลสวยๆ น้ำใสๆ น่าแหวกว่าย ดูเเล้วอยากหยุดงานไปเที่ยวเลย

คลิปมาแรง ภาพฮิต ดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<

ชมภาพทะเลสวยๆ น้ำใสๆ น่าแหวกว่าย ดูเเล้วอยากหยุดงานไปเที่ยวเลย
ชมภาพทะเลสวยๆ น้ำใสๆ น่าแหวกว่าย ดูเเล้วอยากหยุดงานไปเที่ยวเลย

ชมภาพทะเลสวยๆ น้ำใสๆ น่าลงไปเเหวว่าย ช่วงนี้เริ่มร้อนๆ อยู่พอดี ดูเเล้วอยากไปเที่ยวทะเลสวยๆเเบบนี้มั่งจังเลย จะได้ลงไปว่ายน้ำให้มันเย็นชื่นใจtoonsmart
โพสต์เมื่อ 16 ก.ค. 55 16:13:31

View: 30,078
แสดงความคิดเห็น
carebong3409

smile

applenanana

smile

reallovejubjub

สวยมั่ก ๆ

cooool

21. รักกันไว้เถิดครับ พี่น้องชาวไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา
22. ตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ถึงพร้อมทั้งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ จึงเป็นช่วงเวลา ๖๐ ปีที่พสกนิกรชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี พระราชกรณียกิจทั้งหลายที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
23. การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น
24. พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเราเหล่าทหารหาญ
25. พระองค์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรมมาช้านาน และทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
26. เราคนไทยควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงขอให้เกิดความสามัคคีและเห็นแก่ประเทศชาติ
27. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป จะเป็นข้าพระบาทในพระองค์ ที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ ให้ดีที่สุด ด้วยชีวิต
28. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
29. ขอให้พระองค์ หายจากอาการประชวร มีพระพลามัยแข็งแรง ขอให้นายหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
30. ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์ได้ พระราชกรณียกิจอันมากมาย ประดุจต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

cooool

1.มาเถิดไทยมารวมใจไว้เหนือเกล้า
ทุกหมู่เหล่าร่วมส่งใจน้อมถวาย
แด่เหนือหัวภูมิพลองค์เกริกไกร
ให้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญไทยนิรันกาล
วโรกาสหกสิบปีทรงครองราชย์
เหล่าข้าบาทชาวไทยกลางเหนือใต้อีสาน
ถึงจะอยู่แดนไกลไม่เลือนราง
พระบารมีไท้ยังซาบซ่านติดตรึงใจ
2. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
3. สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
4. น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
5. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
6. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
7. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
8. ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
9.ไม่มีที่ใดในประเทศไทยที่ในหลวงเสด็จไปไม่ถึง ทรงเสด็จไปเพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
10.เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
11. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
12. ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
13. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
14. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
15. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ
16. ผู้ใดทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
17. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
18. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
19. ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้า
จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู
และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
20. ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

cooool

๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น ๖๐ ปี ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล “ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร

cooool

ขอให้ในหลวงและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีแต่ความสุข

cooool

ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศนั้นก็เพราะเรามีพระหมากษัตริย์ที่ทรง ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด ดังนั้นเราคนไทยทุกคนจึงรักและเทิดทูนพระตราบเท่าที่ชีวีจะหาไม่

cooool

สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

cooool

ขอเดชะพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฉัตรสยาม
พระองค์คือพลังแผ่นดินคุ้มถิ่น เฉลิมพระนาม "ภูมิพล" ทรงพระเจริญ
เป็นบุญอันล้นพ้น ที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ขอทรงพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

cooool

ขอเดชะพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฉัตรสยาม
พระองค์คือพลังแผ่นดินคุ้มถิ่น เฉลิมพระนาม "ภูมิพล" ทรงพระเจริญ
เป็นบุญอันล้นพ้น ที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ขอทรงพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

cooool

ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงหายจากอาการประชวร ไวๆ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

cooool

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า
อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน.................

cooool

ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระชวรเร็วๆวันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

cooool

เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี
ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย
ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย
เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ

cooool

ทรงเป็นพระมิ่งข วัญแห่งทวยราษฎร ์
ข้าพระบาทกลั่นอ ักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติส ักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำรา ญชั่วกาลเทอญ

cooool

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม และทรงเป็นที่เคารพบูชาของพสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

cooool

ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม และทรงเป็นที่เคารพบูชาของพสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

cooool

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

cooool

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเราทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

cooool

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ของสากลโลกทั้งปวงจงดลบันดาลให้พระองค์ทรงพระเจริญและเกษมสำราญ

cooool

ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ปวงข้าเจ้าชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา เป็นมิ่งขวัญปวงประชาชนชาติไทย การอยู่รอดปลอดภัยไทยทั้งชาติ ฝ่าพระบาทมหากษัตริย์นิรัตติศัย ทรงปราณีปกป้องผองภัย ให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขกัน

cooool

อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ได้อภิบาลพระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช ให้ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแห่งพสกนิกรชาวไทยชั่วกาลนานเทอญ

cooool

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงอยู่คู่กับพสกนิกรอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

cooool

ขอให้พระองค์พระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิดหน้าต่าง